FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999

16.12.2005

 

PŘÍJMY
1. Sponzorské dary a příspěvky na činnost NF JH 358480
Intel (10000 USD) 325 480
Ing. Hlaváček (záloha na cestu do USA)30 000
půjčka J. Macháčkové3 000
2. Úroky na běžném účtu   10791
Příjmy celkem   369271
  
VÝDAJE  
1. Výdaje  spojené s udělením Cen NF JH 27653
ceny  22 000
občerstvení  2 396
cestovné2 018
diplomy  1 239
2. Výdaje spojené s cestou delegace českých studentů na mezinárodní soutěž INTEL ISEF   313454
jízdné na instruktáž studentů  650
viza do USA 7 200
členský poplatek (roční)  17 667
registrační poplatek - účastníci15 642
záloha na ubytování10 974
ubytování Kaminski v Praze před odletem   230
jízdné na letiště  161
pojištění  1 981
letenka ing.Hlaváčka18 985
letenky 3 studentů a doc.Sedláčka  74 940
diety + kapesné doc.Sedláčka a studentů 74 214
telefon v USA  62
 doplatek za ubyt.  2 937
ubytování  v USA  61 329
taxi + ubytování 1.den v USA  20 905
jízdné z Prahy  650
vrácení  ing.Hlaváčkovi  2 927
odměna ing.Fatkové  2 000
3. Režijní výdaje   7 980
služby notáře90
filmy393
občerstvení -spr. rady  89
poštovné  34
štoček k razítku  190
kanc. potřeby  152
poštovné + známky  112
občerstvení zahr.hostů - celkem 6 osob  (SR)  564
cestovné J.Macháčková (Brno)  318
účetní práce (část) za rok 1999 (doplatek  1.000 Kč za účetní uzávěrku v r.2000)2 500
registrace domény njh.cz na dva roky  1 680
poplatky ČS as za vedení účtu1 858
Výdaje celkem   349087

Praha, červen 2000

NJH > Finanční zprávy > FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999