FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

16.12.2005

 

PŘÍJMY
1. Sponzorské dary a příspěvky na činnost NF JH 380 630
Intel (10000 USD) 380 630
2. Úroky na běžném účtu   3 339
Příjmy celkem   383969
  
VÝDAJE  
1. Výdaje  spojené s udělením Cen NF JH 29 923
ceny  24 000
občerstvení  2 454
cestovné2 230
diplomy  1 239
2. Výdaje spojené s cestou delegace českých studentů na mezinárodní soutěž INTEL ISEF   309 741
jízdné na instruktáž studentů  1 116
viza do USA 5 658
členský poplatek (roční - 500 USD)  18 579
registrační poplatek - účastníci11 680
cestovní výdaje a poplatky188 824
pojištění1 222
letenky 3 studentů a doc. Klána75 444
výroba a potisk triček2 928
výlet v USA4 290
3. Mzdy  3625
odměna ing. Fatkové2 900
daň FÚ725
  
4. Režijní výdaje  11 919
filmy381
videokazeta110
občerstvení - spr. rady 17.11.108
náplň do tiskárny1 395
poštovné279
grafická příprava + poštovné (na soutěž EU) 2 484
kopie 94
fotoslužby230
cena pro vítěze slovenské SOČ1290
účetní práce (část) za rok 2000 (doplatek  1.000 Kč za účetní uzávěrku v r.1999)2 500
poplatky ČS as za vedení účtu3 048
Výdaje celkem   302957,20

K 31.12.2000

Bankovní účty 127 370 Kč
Pokladna 4 016 Kč.


Praha, červen 2001

NJH > Finanční zprávy > FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000