Stručná informace o hospodaření NF JH v roce 2001

16.12.2005

 

PŘÍJMY
1.Sponzorské dary a příspěvky na činnost NF JH  
sponzorský dar 10 tis.USD 385 270
Vesmír sro (R.Krejčí-honorář)1440
2. Úroky na běžném účtu   9 659
3.Grant MŠMT ČR 75 000
  
  
VÝDAJE  
1. Výdaje  spojené s udělením Cen NF JH  
ceny  ( 1 cenu - 2 000 Kč,kterou si studenti nevyzvedli, je nadále v pokladně) 22 000
občerstvení  2 759,60
cestovné3 800
diplomy, pamětní listy a pozvánky  2585 
2. Výdaje spojené s cestou delegace českých studentů na mezinárodní soutěž INTEL ISEF    
členský poplatek (roční - 524,63  USD)   
registrační poplatek -účastníci 7 x 75 USD 20 389,40
cestovní výdaje (diety,ubytování)  Kč215 547.90
letenky studentů a doc.Klána 128 320
dárky1062
3.Seminář - grant MŠMT  
celkem poskytnuto 75 000,- Kč,z toho: mzdové prostředky 21 850,- 
vyúčtování :neinvestiční prostředky 52 264,70 K z toho mzdové prostředky 20 600,- Kč, celkem čerpáno 72 864,70 Kč, rozdíl vrácen MŠMT
 
4. Mzdy  
odměna ing. Fatkové2 900
mzdy lektorům semináře21 850
  
5. Režijní výdaje - viz pokladní deník  
např.
cena pro vítěze slovenské SOČ - 1290,-
účetní práce (část) za rok 2000 2 500,- (doplatek 1.000 Kč za účetní uzávěrku v r.1999)
 
  

K 31.12.2001

V bance (běžný účet) : 152 020,90 Kč
Termínovaný vklad u běžného účtu:170 000 Kč
Devizový účet (USD): 36,37 USD
V pokladně:14 838 Kč 

NJH > Finanční zprávy > Stručná informace o hospodaření NF JH v roce 2001