Stručná informace o hospodaření NF JH v roce 2002

16.12.2005

 

PŘÍJMY
  
1. Sponzorské dary a příspěvky na činnost NF JH  
sponzorský dar 10 tis.USD 353 857
 VÝDAJE  
1. Výdaje spojené s udělením Cen NF JH  
ceny22 000
občerstvení2 667
cestovné4454
diplomy, pamětní listy a pozvánky - platba až v r.2003 v cca stejné výši jako loni 
2. Výdaje spojené s cestou delegace českých studentů na mezinárodní soutěž INTEL ISEF 249756
členský poplatek (roční)500 USD (18 795,5 + 400Kč poplatky)
registrační poplatek -účastníci375 USD (13525,9 + 400 Kč poplatky)
cestovní výdaje (diety,ubytování) - z toho letenky studentů a doc.Klána 96 405,- Kč215 547.90
dárkové předměty995
3. Další mezinárodní soutěže   
Příspěvek na soutěž Evropské unie1004
Cena NF JH při slovenské přehlídce SOČ797
4. Režijní výdaje - viz pokladní deník  
STAV MAJETKU NF JH V ROCE 2002Na začátku období - 1.1.200214 839 Kč - pokladna152 770 Kč - v banceNa konci období: 31.12.20021 934 Kč - pokladna391 352 - v bance 
  
  

 

NJH > Finanční zprávy > Stručná informace o hospodaření NF JH v roce 2002