Stručná informace o hospodaření NF JH v roce 2003

16.12.2005

 

PŘÍJMY
  
1. Sponzorské dary a příspěvky na činnost NF JH  
příspěvek M.Křesťana13 492
 VÝDAJE  
1. Výdaje spojené s udělením Cen NF JH  
ceny24 000
občerstvení3 145
cestovné7 992
diplomy, pamětní listy a pozvánky - platba až v r.2004 (2 104,-) 
knižní poukázky2 400
kult.program1 000
2. Výdaje spojené s cestou delegace českých studentů na mezinárodní soutěž INTEL ISEF 
ISEF - Byla poskytnuta záloha vedoucímu delegace, která byla vrácena 
3. Mzdové náklady   
Mzdové náklady v r.2003 nebyly žádné. 
4. Režijní výdaje - viz pokladní deník  
STAV MAJETKU NF JH V ROCE 2003Na začátku období - 1.1.20031 934 Kč - pokladna391 352 Kč - v bance na účtechNa konci období: 31.12.2003909 Kč - pokladna351 331 Kč- v bance 
  
  

 

NJH > Finanční zprávy > Stručná informace o hospodaření NF JH v roce 2003