Stručná informace o hospodaření NF JH v roce 2004

16.12.2005

 

PŘÍJMY
  
1.Úroky 2094,50
VÝDAJE  
1. Výdaje spojené s udělením Cen NF JH  
ceny24 000
občerstvení3 847
cestovné3 120
diplomy, pamětní listy a pozvánky1 933
honorář J.Pustina1 000
2. Mzdové náklady   
Mzdové náklady v r.2004 nebyly žádné. 
3. Režijní výdaje - viz pokladní deník  
např. účetní práce2 600
graf.služby za r.20032 104
STAV MAJETKU NF JH V ROCE 2004Peníze v hotovosti k 1.1.2003:909,31 , k 31.12.03: 3 995 Bank.účty : k 1.1. 351 331 Kč, k 31.12 . 274 623 Kč  
  
  

 

NJH > Finanční zprávy > Stručná informace o hospodaření NF JH v roce 2004