Stručná informace o hospodaření v roce 2007

2.7.2008

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

Rok 2007 se dle předpisů účtoval systémem podvojného účetnictví.

(Výsledky hospodaření kontroloval Ing. Otto Hoffmann se závěrem, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu se statutem NF JH.


Příjmy – Výnosy

1.Úroky (výnosy z bankovních účtů) : 2 909,88 Kč

2.Dary (přehled přijatých darů) – NF JH nezískal v roce 2007 žádný finanční dar

Náklady: (vybrané položky)

(Celkem 66 615,14 Kč)

Kancelářské potřeby 2 135,50 Kč

Cestovné 8 509 Kč

Občerstvení, pohoštění 4 897,50 Kč

Poštovné 307,50 Kč

Služby (tisk, účetnictví,www) 22 610 Kč

Kurzový rozdíl na deviz. účtu – 2 935,64 Kč

Ceny NF JH 25 479 Kč

Poplatky bance 1 220 Kč

Hospodářský výsledek: ztráta: – 63 705,26 Kč

Výkaz majetku:

Peníze v hotovosti k 1.1.2007: –2 084 Kč, k 31.12.2007: 36,50 Kč

Bankovní účty (běžný): 1.1.07: 33 919 Kč, k 31.12.2007 20 256,43 Kč

na termínovaném vkladu k .1.1.07: 201 516,89 Kč ,31.12.07 :163 598,44 Kč

USD na devizovém účtu ( k 1.1.07 : 21 254 Kč, k 31.12.07 19 115,50) – hodnota v Kč je ovlivněna kurzem dolaru

Nebyly proplaceny žádné mzdy ani odměny správní radě

NJH > Finanční zprávy > Stručná informace o hospodaření v roce 2007