Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Nadace Jaroslava Heyrovského byla založena dne 10.9.1993. V roce 1998 byla podle nového zákona transformována na Nadační fond Jaroslava Heyrovského (Jaroslav Heyrovský Endowment Fund).

Zřizovateli nadace i nadačního fondu jsou Mgr. Jitka Černá, roz. Heyrovská, Dr. Michael Heyrovský, CSc., Mgr. Jitka Macháčková, Mgr. Petr Pajkrt

Vyhledáváme nadané středoškolské studenty, podporujeme jejich další odborný i osobní růst a tvůrčí klima, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.

Účel nadačního fondu je naplňován především těmito aktivitami:

 • udělováním Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského
 • navazováním a zprostředkováním kontaktů mezi jednotlivci, kolektivy i institucemi, zabývajícími se vědeckou a technickou tvořivostí (školy, ústavy Akademie věd, vysoké školy atp.)
 • navazováním mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí
 • spolupodílením se na vysílání českých úspěšných řešitelů na zahraniční soutěže a soustředění
 • propagací odkazu prvního československého nositele Nobelovy ceny - profesora Jaroslava Heyrovského

  

Aktuálně platný Statut  NFJH ze dne 20.června 2024.

(změny zaneseny Dodatkem č.2, ze dne 20.6.2024)

Statut NFJH z roku 1998 (původní)

Soubor:statut-puvodni-1998.pdfPopis:Statut NFJH 1998

Správní rada

 jejími členy jsou

 • Mgr. Peter Barath, Ph.D., Metrohm ČR, s.r.o.
 • Doc. RNDr. Leo Boček, CSc., Ústřední výbor Matematické olympiády ČR
 • Ing. Miroslava Fatková
 • Ing. Jan Hrabovský, MFF Univerzity Karlovy
 • Prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., místopředseda ÚK chemické olympiády, PřF Univerzity Karlovy
 • Mgr. Jitka Macháčková, místopředsedkyně správní rady, zakladatelka NFJH
 • Prof. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc., ÚOCHB AV ČR
 • Ing. Květa Stejskalová ,CSc., předsedkyně správní rady, tajemnice zástupce ředitele pro vzdělávání ÚFCH JH AV ČR
 • RNDr. Filip Studnička, Ph.D., Fyzikální olympiáda, Univerzita Hradec Králové

Revizorem nadačního fondu je Ing. Helena Božková.

Jménem nadačního fondu činí právní úkony, navenek jej zastupuje a za nadační fond se podepisuje a jedná předsedkyně/předseda správní rady
(e-mail: ).

Datová schránka:  cgyjaj2

Podmínky pro poskytování podpory NF JH

O čerpání peněžních i nepeněžních prostředků fondu a o jejich poskytování rozhoduje správní rada, vycházejíc přitom i z podmínek, za jakých byly prostředky fondu získány od jednotlivých sponzorů.

 • Správní rada rozhoduje na základě žádosti nebo návrhu člena správní rady.
 • Žádost o nadační příspěvek je nutné podat písemně.
 • Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet destinatáře, popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz (např. Ceny NF JH).
 • Movité věci (např. věcné ceny) jsou předávány osobně destinatáři nebo jím zmocněné osobě.
 • Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
 • Návrhy na udělení Cen NF JH předkládají představitelé ústředních komisí pro řízení jednotlivých soutěží.
 
Soubor:
2024-06-20-statut_nfjh-dodatek-c2.pdf
Popis:
Statut NFJH 2024 ze dne 20.6.2024
Formát:
pdf
Velikost:
240kB