O J. Heyrovském

O J. Heyrovském

Jaroslav Heyrovský

20.12.1890 - 27. 3. 1967

Fyzikální chemik, zakladatel polarografie. První český nositel Nobelovy ceny.

 

Životu a vědeckému dílu a odkazu Jaroslava Heyrovského  se od roku 2009 věnuje putovní výstava Příběh kapky. 

Mládí

Živě se zajímal o přírodu, hudbu, literaturu. Na Akademickém gymnáziu v Praze profesor J. Jeništa vzbudil jeho zájem o matematiku, fyziku a astronomii. více

Rtuťová kapková elektroda Pravidelným odkapáváním ze skleněné kapiláry udržuje rtuťová kapková elektroda stále čistý povrch.

Při státní zkoušce na doktorát Karlovy univerzity koncem války profesor fyziky B. Kučera vyzval kandidáta Heyrovského, aby se věnoval výzkumu povrchového napětí rtuti způsobem, který Kučera sám navrhl na počátku století. Princip spočíval ve vážení kapek rtuti, vykapávajících ze skleněné kapiláry do roztoku. více

Polarograf

Jeden z prvních modelů polarografu z r. 1924 pro automatický záznam závislosti proudu na napětí při elektrolýze se rtuťovou kapkovou elektrodou. více

Univerzitní profesor Při přednášce v r. 1933

V r. 1926 se stal Heyrovský prvním profesorem fyzikální chemie na Karlově univerzitě. Zavedl několikasemestrový kurs přednášek a praktických cvičení z tohoto oboru a při tom se svými žáky dále rozvíjel výzkum polarografické metody. více

Nobelova cena za polarografii

Za druhé světové války se polarografie stávala stále častěji používanou analytickou metodou. Nalezla uplatnění v metalurgii, v chemickém a ve farmaceutickém průmyslu, v lékařství, v potravinářství, v rudném výzkumu, při studiu nových transuranových prvků a v jiných oborech. více

Polarografie na prahu 21. století Přenosná Eko-tribopolarografická souprava podle L.Novotného s přenosným počítačem umožňující analytická měření znečištění životního prostředí v terénu.

V současné době je v laboratořích na celém světě používána a dále vyvíjena řada počítačově řízených metod odvozených od původní Heyrovského polarografie. Patří sem vedle stejnosměrných i střídavé a pulzní metody, využívající, mimo jiné, elektrochemického nahromadění látek na pracovní elektrodě. více

NJH > O J. Heyrovském