Polarografie na prahu 21. století

Přenosná Eko-tribopolarografická souprava podle L.Novotného s přenosným počítačem umožňující analytická měření znečištění životního prostředí v terénu.
Přenosná Eko-tribopolarografická souprava podle L.Novotného s přenosným počítačem umožňující analytická měření znečištění životního prostředí v terénu.

V současné době je v laboratořích na celém světě používána a dále vyvíjena řada počítačově řízených metod odvozených od původní Heyrovského polarografie. Patří sem vedle stejnosměrných i střídavé a pulzní metody, využívající, mimo jiné, elektrochemického nahromadění látek na pracovní elektrodě.

Svou citlivostí a přesností se vesměs řadí ke špičkovým analytickým metodám, které ještě předčí podstatnou jednoduchostí a finanční dostupností. Rtuťová kapková elektroda, klasický fyzikálně-chemický nástroj, který přivedl polarografii k jejímu vzniku , je při tom často nahrazována stálou visící rtuťovou kapkou i různými pevnými elektrodami, podle účelu použití.

Z rozhodnutí mezinárodní chemické názvoslovné komise je název "polarografie" zachováván pro metody užívající rtuťovou kapkovou elektrodu, metody se stálými elektrodami se nazývají voltametrické. Podle toho je polarografie voltametrií se rtuťovou kapkovou elektrodou.

 

Životu a vědeckému dílu a odkazu Jaroslava Heyrovského  se od roku 2009 věnuje putovní výstava Příběh kapky. 

NJH > O J. Heyrovském > Polarografie na prahu 21. století