Podporují nás

Naše programy jsou podporovány z finančních darů od následujících donátorů: 

 

 

 

Věcnými dary oceněným laureátům Ceny NF JH  přispívají:

 

  • Vydavatel časopisu  Vesmír -  ročním předplatným časopisu VESMÍR

 

 

Finanční  zprávy  nejsou  na webu NFJH zveřejňovány.

Stručná informace o hospodaření v  daném roce je součásí příslušné Výroční zprávy za daný rok (v bodě 10.  Výroční zprávy). Veškerá účetní dokumentace  za daný rok (včetně Revizní zprávy a Přehledu čerpání financí) je součátí archivu vedeného NF JH.

 

 

 

NJH > Podporují nás