Finanční zprávy

Finanční  zprávy  nejsou  na webu NFJH zveřejňovány.

Stručná informace o hospodaření v  daném roce je součásí příslušné Výroční zprávy za daný rok (v bodě 10  Výroční zprávy).

Veškerá účetní dokumentace  za daný rok (včetně Revizní zprávy a Přehledu čerpání) je součátí archivu vedeného NFJH.

NJH > Finanční zprávy