Ceny NF Jaroslava Heyrovského

24.11.2003

Před definitivním schválením je letošní seznam laureátů Cen NF JH, který následně zveřejníme. Do Prahy do Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR budou na 18.prosince 2003 pozváni letošní laureáti Cen NF JH 2003.

Spolu s nimi budou pozváni i jejich učitelé, konsultanti, předsedové výborů předmětových olympiád a další hosté. Ceny budou již tradičně předávat čestný předseda Akademie věd ČR Prof.Ing.Rudolf Zahradník,DrSc. a paní Mgr.Jitka Černá roz.Heyrovská. Akci připravují Nadační fonf Jaroslava Heyrovského, Institut dětí a mládeže MŠMT a ÚFCH JH AV ČR.

NJH > Novinky > Ceny NF Jaroslava Heyrovského