Ceny NF Jaroslava Heyrovského slavnostně předány

24.11.2003

V předvečer nedožitých 113. narozenin prof.Jaroslava Heyrovského (*1890) se již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2003. Získalo je celkem 12 středoškoláků z celé České republiky. Již tradičně je získávají vítězové předmětových olympiád z matematiky a programování, z biologické, chemické a fyzikální olympiády, vybraní laureáti Středoškolské odborné činnosti - letos byli vybráni čtyři z 256 finalistů této největší české tvůrčí soutěže pro středoškoláky, ale nezapomnělo se ani na vítězky dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce.

Ceny již tradičně předával čestný předseda Akademie věd ČR prof.Rudolf Zahradník a paní Mgr.Jitka Černá roz.Heyrovská.

Na předání Cen NF JH přijeli i učitelé a rodiče oceněných studentů. A jak takové předávání probíhá? Ke studentům vedle prof.Zahradníka živě pohovořil i letošní laureát České hlavy prof.dr.Zdeněk Herman, DrSc., z nového filmového dokumentu o prof.Heyrovském pohovořili i jeho žáci a pokračovatelé. Ocenění sočkaři představili ostatním kolegům své vítězné práce. Zcela novým prvkem byl sólový zpět Jakuba Pustiny, zívajícího chemika, který sám docela nedávno (1999) získal stejnou Cenu NF JH jako dnešní ocenění. A závěr odpoledne byl dovršen promítaným "živým" pokusem s tepající rtuťovou kapkou, oblíbeným to pokusem prof.Heyrovského.

Co ještě dodat k letošním oceněným? Snad jen to, že bylo víc než potěšitelné, že jsme měli tu čest se setkat se všestranně zajímavými mladými a talentovanými lidmi, kteří se vymykají běžným škatulkám. Student gymnázia řešil praktický problém automatizace kotle na spalování biomasy, student ze střední policejní školy MV řešil velmi zajímavý chemický problém, student stavební průmyslovky se zaměřil na pozorování dvojhvězd a student jiné průmyslovky si zase vymyslel a úspěšně řešil swr program k lepšímu pozorování vesmíru. Letošní (za šk.rok 2002-3) vítěz chemické olympiády je žákem teprve 3. ročníku gymnázia (!!) v Kyjově, když už jako prvák se zúčastnil Mezinárodní chemické olympiády, což je výkon více než obdivuhodný. Zajímavé bylo i to, že jen dva z oceněných byli studenti z Prahy, všichni ostatní byli z celé ČR . Seznam oceněných najdete v předcházející zprávě. (jm)

NJH > Novinky > Ceny NF Jaroslava Heyrovského slavnostně předány