Ceny NF JH 2019 předány

13.12.2019

Brdičkova posluchárna v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR opět přivítala laureáty  Cen  Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2019.

I letos se mezi laureáty i  jejich učiteli některá jména opakovala. 

Podle mne byl letošním nejúspěšnějším studentem Josef Minařík z Gymnázia Brno, tř.Kpt. Jaroše, který zvítězil ve třech národních kolech: v matematické olympiádě  kat. A, v matematické olympiádě -programování a do třetice ve fyzikální olympiádě. Úspěšný byl i v mezinárodních olympiádách:  v MMO i v MFO byl bronzový.

I letos získal titul laureáta Jiří Janoušek z Gymnázia  Praha 4, Budějovická, který i v letošním roce suverénně vyhrál biologickou olympiádu.

Sočkař Vojta Dienstbier ze Slovanského gymnázia v Olomouci získal za svoji SOČku z astronomie i cenu Česká hlavička.

Mezi oceněnými učiteli/konzultanty byl  i Mgr.David Klaška  z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, který jako student sám získal Cenu NF JH celkem třikrát! A z Brna byl i opakovaně oceněný učitel ze Střední průmyslové chemické  Mgr. Radek Matuška, podobně jako Ing. Jindřich Vorel, Ph.D. ze Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze 4.

Letošní předávání cen se neslo v duchu 60. výročí od udělení Nobelovy ceny v oboru chemie  prof. J. Heyrovskému, které všem přítomným přiblížila paní Ing. Květa Stejskalová, CSc. , místopředsedkyně správní rady NF JH.

Bylo milé poslouchat učitele či konzultanty, jak hezky hovořili o svých žácích a jak se snažili minimalizovat svoje zásluhy na jejich úspěších. Konzultanti z vysokých škol připomenuli, že zde prezentované o oceněné SOČky byly na úrovni diplomových prací  na VŠ.

K letošnímu předávání cen se budeme ještě vracet, především zveřejněním fotografií.

Na závěr patří poděkování všem, kteří se na úspěchu akce podíleli: Národnímu institutu pro další vzdělávání MŠMT a jeho Talentcentru, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR - jmenovitě Ing. Květě Stejskalové, CSc. a jejímu týmu.

Nezapomenout nemůžeme ani na sponzory. Na prvním místě firmě Metrohm ČR, s.r.o. v čele s Ing. Peterem Baráthem, Ph.D., dále časopisu Vesmír, knihovně Akademie věd a  všem dalším.

Fotogalerie z předávání cen 2019.

 

J. Macháčková

NJH > Novinky > Ceny NF JH 2019 předány