Ceny NF JH předány

17.12.2004

Již podeváté byly slavnostně předány Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského dvanácti nejúspěšnějším středoškolákům z předmětových soutěží.

Tři z nich si pro tuto cenu přišli opakovaně: Matouš Ringel za fyziku, Mário Babuněk za chemii a Magda Rysová za češtinu, protože dokázili opakovaně, že byli i letos ve své soutěži nejlepší.

Čtyři z laureátů - autorů samostatných prací SOČ- Marek Blahuš, František Vlasák, Zuzana Tvarůžková a Jiří Blecha své práce prezentovali celému plénu. Brilantní prezentaci , dle slov prof.Zahradníka, předvedla Zuzka Tvarůžková, dvojnásobná vítězka SOČ, ale i Marek Blahuš měl velmi zajímavou prezentaci.

Na předání se nedostavili dva z oceněných- Filip Kolář a Mario Babuněk, kteří museli dát přednost klasifikovaným zápočtům v prvním ročníku na vysoké škole .Za Mária cenu převzala jeho maminka, Filip ji dostane dodatečně.

Omluvvili se i někteří učitelé a významní hosté. Např. předsedkyně Akademie věd prof.dr.Illnerová, která je nadaným a pilným studentům vždy velmi příznivě nakloněna, ministryni školství JUDr. Petru Buzkovou omluvil její náměstek dr.Milner, který nezapřel v sobě bývalého učitele a poděkoval všem přítomným studentům i jejich učitelům a rodičům za jejich vynikající výsledky. Setkal se zde i se svými bývalými učiteli , např.prorektorem UHK prof.Vybíralem.

Zazpíval dvojnásobný nositel Ceny NF JH Jakub Pustina, kterému familiárně říkáme zpívající chemik a vedle ocenění za chemické práce začíná Jakub sbírat i ocenění za pěvecké výkony, na podzim letošního roku např. vyhrál mezinárodní pěveckou soutěž v Praze.

Laureáti vedle vlastní ceny obdrželi i půlroční předplatné časopisu Vesmír, jejich učitelé či konsultanti dostali od stejné redakce CD Rom s přehledem deseti ročníků toho časopisu, což byly dárky více než milé.

Vedle slavnostního předávání cen se vzpomínalo na profesora Jaroslava Heyrovského, který se před 114 lety 20.12. narodil. O tom, jak mimořádně všestranný a přitom skromný člověk to byl.

Ing.Hoffmann připomenul i RNDr.Jana Stoklasu, člena správní rady NF JH od jeho založení . Paní Mgr. Stoklasová předala z pozůstalosti našemu nadačnímu fondu fotografie z dřívějších akcí, které dr.Stoklasa pilně fotografoval.

Dr.Michal Heyrovský v praktické ukázce předvedl kapkovou ruťovou elektrodu a ubezpečil přítomné, že není nutné mít ze rtuti strach, tak jak to dnes prezentují mnohá neinformovaná média.

Byl to opět jeden z vydařených předvánočních podvečerů v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského Akademie věd.

Fotografie ing. Hoffmanna budou na www v průběhu dalších dnů.

NJH > Novinky > Ceny NF JH předány