Ceny NF JH za rok 2012 uděleny

18.12.2012

Všichni laureáti se dostavili, učitelů se omluvilo minimum a tak se dá říct, že všechno dobře dopadlo!

Na začátku byly  jako vždy projevy - profesora Rudolfa Zahradníka, čestného předsedy Akademie věd a Ing.Evy Bartoňové. Za ústav a o ústavu pohovořila paní Ing. Květ. Stejskalová, jménem Jednoty českých matematiků a fyziků vystoupil její předseda dr.Josef Kubát. Přišli i zástupci ústředních komisí, které řídí olympiády a SOČ:  prof. Volf a B. V. (FO),doc. Jan Farkač (BiO), doc. Knotek (ChO), Dr.Škrabal (SOČ).Ceny předávali paní státní tajemnice- náměstkyně ministra  Ing.Eva Bartoňová spolu s Dr.Michaelem Heyrovským.  O profesoru Heyrovském pohovořil jeho žák a pozdější asistent prof. Vítězslav Kalous.

 Laureáti dostali paměťní  medaili J.Heyrovského, diplom, knihy a v obálce finanční odměny. Pozvaní učitelé dostali knihy, pamětní listy a plakát o J.Heyrovském.

Fotografie najdete v rubrice Fotogalerie.

NJH > Novinky > Ceny NF JH za rok 2012 uděleny