Ceny NF JH za rok 2018 uděleny

15.12.2018

Ceny NF JH za rok 2018 uděleny

Letos Ceny NF JH získalo  dvanáct studentů - viz seznam laureátů. Přijeli všichni, většina se svými učiteli či konzultanty, rodiči či přáteli. Předávání se již tradičně koná v Brdičkově posluchárně  Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze 8.Laureáty navrhly přísušné ústřední komise, které řídí jednotlivé olympiády.Věřte, že vybírání nebylo vůbec snadné .Například v celostátním kole SOČ bylo osmnáct vítězů jednotlivých oborů. Naopak učitele či konzultanty  k ocenění navrhovali přímo laureáti.

Vyhlášení Cen NF JH je společnou akcí nadačního fondu JH, Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského  AV ČR a Národního ústavu pro další vzdělávání MŠMT.

Ocenění získali obálku s finanční odměnou, plaketu J.Heyrovského, diplom, knihu a další, učitelé paměťní list a poukázku IKEA od sponzora firmy Metrohm.

I letos na předávání přišla Česká televize a odvysílala dva záznamy na ČT 24 v 17 a 23 hodin, ale svůj vstup měl i Český rozhlas atd.

Už podruhé přišlo zahrát žesťové kvinteto studentů gymnázia a konzervatoře v Praze.

Zajímavé bylo, že laureátkou se již podruhé stala Kateřina Orságová (poprvé v roce 2014) za vítězství v Olympiádě českého jazyka.  RNDr.Jan Koupil, CSc, se také zúčastnil podruhé - poprve jako laureát (za fyziku) v roce 1997, dnes jako učitel z pardubické školy informatiky Delta. Podruhé byl oceněn i Ing. Jiří Haňáček ze Střední průmyslové školy strojní v Liberci. 

Protože předávání cen je časově blízko výročí narození prof.Heyrovského (20.12.1890) , vždy je součástí programu i připomenutí tohoto výročí. Už několik let je to doménou paní ing.Stejskalové. Letos představila přítomným kalendář o J.Heyrovském na rok 2019 - kdy také bude 60. výročí od udělení první československé Nobelovy ceny. 

Postupně na tento web zařadíme fotky ze slavnostního předávání, které již tradičně a bez nároku na honorář zhotovila paní Hana Franzová z hostujícího ústavu.

Celou akci společně připravili  paní Ing.Květa Stejskalová, CSc., Ing. Mirka Fatková a  Ing.Jana Ševcová z Talentcentra NIDV a Mgr.jitka Macháčková. Velké poděkování patří řediteli firmy Metrohm Dr. Peteru Barátovi  za sponzorskou podporu.

Příjemné učití svátků vánočních a vzhůru do nového roku 2019 - roku 60.výročí udělení Nobelovy ceny prof.Jaroslavu Heyrovskému za polarografii.

 J.Macháčková

 

 

 

 

NJH > Novinky > Ceny NF JH za rok 2018 uděleny