Ve čtvrtek 15. prosince budou předány Ceny NF JH za rok 2022

7.10.2022

Ve čtvrtek 15. prosince budou předány Ceny NF JH za rok 2022

Předávání  Cen NF JH za rok 2022 nadaným studentům a jejich pedagogům připravujeme na čtvrtek 15. prosince 2022, zahájení bude od 13 hodin.

Ceremoniál se opět skuteční v prostorách Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8.  V současnosti  již dostáváme návrhy na oceněné laureáty od příslušných komisí olympiád a SOČ a naše přípravy na předání cen jsou tedy v plném proudu. 

Brzy na viděnou  -  již konečně prezenčně  v ÚFCH J. Heyrovského. 

NJH > Novinky > Ve čtvrtek 15. prosince budou předány Ceny NF JH za rok 2022