Ceny předány.

17.1.2007 Foto v rubrice Fotogalerie

Ve výroční den narození prof.Jaroslava Heyrovského (20.12.1890), prvního českého nositele Nobelovy ceny, jsou  již tradičně udělovány Ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského nejúspěšnějším českým středoškolákům v soutěžích, které vyhlašuje MŠMT ČR. Tradiční je i místo této předvánoční akce - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV v Praze 8 .

Ceny  předávali čestný předseda Akademie věd prof. Rudof Zahradník spolu  s prof.Václavem Pačesem, současným předsedou akademie a paní Jitku Černou roz.Heyrovskou  zastoupil její bratr dr.Michael Heyrovský.

Za úspěchem v předmětových soutěžích stojí velmi často i učitelé, ačkoliv všichni svorně tvrdili, že jejich žáci jsou tak výjimečně  nadaní, že jejich pomoc ani nepotřebovali. Ale i kdyby to byla pravda,  tak i zájem učitele o výsledky svého žáka je motivující a povzbuzující.

Na letošních laureátech bylo zajímavé, že ani jeden z nich nebyl z Prahy, ačkoliv již mnozí z nich začali v Praze studovat na vysokých školách. Už dávno neplatí, že  mimo hlavní město mají studenti menší možnosti v přístupu k informacím, ba právě naopak se ukazuje, že  snaha  dokázat  něco víc, než požadují školní osnovy  je dobrým hnacím motorem pro žáky i jejich učitele.

Docent Holada měl připravené vánoční pokusy, ale selhalo promítací zařízení, takže se experimentovalo v menší skupině. Velmi  pozorně  pokusy sledoval i prof. Pačes.

V rubrice Fotogalerie najdete fotografie z prosincového předávání, jejich autorem je Ing.Otto Hoffmann 

NJH > Novinky > Ceny předány.