Ceny 2015 v rukou laureátů

19.12.2015 16.12.2015

Ve středu 16.prosince 2015 převzali navržení laureáti Ceny Nadadčního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2015 z rukou dr.Michaela Heyrovského, Ing. Kv.Stejskalové a Ing. M.Fatkové.

Dostali obálku, diplom a knihu dle výběru.

Vedle tradičních řečníků byl milý projev Doc.RNDr.Karla Olivy,CSc., ředitele Ústavu pro jazyk český  AV ČR a současně předsedu ústřední komise pro Olympiádu v českém jazyce. Doc.Oliva nejenom ocenil, že mezi většinou oceněných přírodovědců a matematiků jsou i vítězky  dějepisné olympiády a olympiády v českém jazyce ale současně zdůraznil  význam matematiky pro všechny vědní obory.

Současně s oceněnými studenty přebírali svá ocenění i jejich učitelé či konzultanti. A pokračovali v loni začaté tradici - pohovořili o svých studentech. Byla to všechno moc hezká slova a bylo jasné, jak si učitelé váží svých studentů a naopak jak oni si váží svých učitelů.

Laureáti oceněných prací Středoškolské odborné činnosti seznámili přítomné se svými vítěznými  pracemi.

Protože se akce koná v termínu blízkém narození prof.Heyrovského (20.12.1890), tak i tentokrát se ujala slova ing.Květa Stejskalová, CSc. z ústavu FCH JH AV ČR , aby osobnost našeho prvního nositele Nobelovy ceny  (za polarografii) přiblížila studentům i učitelům. Vybrala si k tomu tentokrát novou  knihu z vydavatelsví VŠCHT a nazvanou Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského.

Jako vždy to bylo hezké adventní odpoledne a ani nejvzdálenější účastník, který přijel až z Košic, nelitoval dlouhé cesty  či vzácného  předvánočního času.

Pořadem jako obvykle provázela Jitka Macháčková.

První fotografie jsou již u této zprávy, další připojíme průběžně.

Ceny 2015 v rukou laureátů
Ceny 2015 v rukou laureátů
Ceny 2015 v rukou laureátů
Ceny 2015 v rukou laureátů
Ceny 2015 v rukou laureátů
Ceny 2015 v rukou laureátů
Ceny 2015 v rukou laureátů
Ceny 2015 v rukou laureátů
Ceny 2015 v rukou laureátů
 Laureáti 2015 před dřevěnou plastikou Praha polarografická
Laureáti 2015 před dřevěnou plastikou Praha polarografická
NJH > Novinky > Ceny 2015 v rukou laureátů