Dar od Nadačního fondu IOCB Tech

10.5.2023

Dar od Nadačního fondu IOCB Tech

Nadační fond Jaroslava Heyrovského (NFJH) přijal dar ve výši 400 000 Kč od Nadačního fondu IOCB Tech (NF IOCB Tech). Dar je součástí tříleté podpory, během níž fond obdrží od NF IOCB Tech celkem 1,2 mil. korun. NF IOCB Tech svým darem navazuje na podporu mateřské společnosti IOCB Tech, která podporovala NF JH v letech 2020-2022.

Dar bude využit na podporu nadaných středoškolských studentů, kterým pomůže v jejich odborném i osobním růstu. Oba fondy společně podporují nadané středoškolské studenty a jejich pedagogy či konzultanty udělením finanční podpory, kterou ocenění laureáti získávají každoročně jako součást Ceny NF JH.

Správní rada NF JH spolupracuje na výběru laureátů Ceny NF JH s ústředními komisemi předmětových olympiád a ústřední komisí soutěže SOČ, jež k ocenění vybírá autory vynikajících prací z celostátní přehlídky SOČ.

 

Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech, která působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a soustředí se na přenos poznatků základního výzkumu do praxe a využívání duševního vlastnictví k obchodním a průmyslovým účelům. Jeho posláním je přispívat k rozvoji vědy a praktickému využití jejích výsledků v životě. 

NJH > Novinky > Dar od Nadačního fondu IOCB Tech