Ing.Květa Stejskalová,CSc. oceněna za popularizaci vědy

9.11.2011 Čestné medaile Vojtěcha Náprstka převzaly tři popularizátorky vědy

Ing.Květa Stejskalová,CSc. oceněna za popularizaci vědy

Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy předal předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš třem ženám – Ing. Květoslavě Stejskalové, CSc., Ing. Daně Sephtonové a PhDr. Veronice Kratochvílové. V rámci slavnostního večera, který se uskutečnil v úterý 8. 11. 2011 v 18 hodin v sídle AV ČR v Praze, vystoupil prof. Martin Hilský s přednáškou „Shakespearovy hrdinky“. Vynikající popularizátory vědy oceňuje AV ČR touto čestnou medailí od roku 2003. V minulosti ji např. získali Dr. Michael Londesborough, Mgr. Vladimír Kořen, redaktoři vědecké přílohy Lidových novin či letos v lednu Mgr. Vladimír Kunz a Mgr. Vladimír Kučera.

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., je vědecká pracovnice Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Popularizační činnosti se věnuje více než sedm let. Organizuje studentské stáže, letní školy, popularizační přednášky, semináře, výstavy a další akce pro studenty, pedagogy i laickou veřejnost. Je autorkou dokumentů a výukových videí přibližujících vědeckou profesi mladým zájemcům o studium přírodních věd (Homo Scientist jr., Fyzikální chemie na prahu třetího tisíciletí, Věda není nuda) a spoluautorkou úspěšné putovní výstavy Příběh kapky“ o J. Heyrovském. V roce 2010 byla oceněna Zvláštní cenou poroty soutěže České hlavičky za popularizaci vědy mezi mládeží. Je členkou správní rady Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

 Ing. Dana Sephtonová se věnuje popularizaci vědy v British Council ČR. Po absolvování VŠCHT v Praze pracovala ve výzkumu v oblasti chemické úpravy vody a materiálů pro jaderné elektrárny. V roce 1991 vědeckou dráhu opustila a začala se v české pobočce Britské rady věnovat mezinárodní projektové práci, především v oblasti vzdělávání. Své zkušenosti postupně spojila a zaměřila se na popularizaci vědy na středních školách. Za tímto účelem iniciovala založení Občanského sdružení ADETO, jehož stěžejní činností je zprostředkovávat středoškolským studentům setkání s významnými osobnostmi vědy. S AV ČR spolupracovala na několika ročnících vědeckého festivalu Týden vědy a techniky. V roce 2011 uvedla do České republiky mezinárodní soutěž pro vědce FameLab.

 PhDr. Veronika Kratochvilová vystudovala češtinu a filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté pracovala jako redaktorka filmových časopisů, byla dramaturgyní Krátkého filmu Praha, Nadace Film & Sociologie a České televize. V letech 2005–2010 působila v Tiskovém odboru AV ČR, kde zajišťovala tiskový servis, agendu Rady pro popularizaci vědy AV ČR, organizační přípravu Akademických kaváren a Týdne vědy a techniky, každoroční celorepublikovou popularizační prezentaci výsledků jednotlivých pracovišť AV ČR a řadu dalších důležitých aktivit. Zásadním způsobem přispěla k profesionalizaci celé oblasti propagace výsledků vědy získaných v AV ČR.

 

  Převzato z  z webu AV ČR

 Paní Inženýrce Květě Stejskalové srdečně blahopřejeme!

NJH > Novinky > Ing.Květa Stejskalová,CSc. oceněna za popularizaci vědy