Laureáti Cen NF JH 2023

14.11.2023

Laureáti Cen NF JH 2023

Prosinec se kvapem blíží a blíží se i termín 13.12., kdy budeme oceňovat letošní laureáty. Je rozhodnuto:

17 talentovaných středoškolaček a středoškoláků a 18 jejich pedagogů či konzultantů převezme svá letošní ocenění. Těšíme se na viděnou se všemi v prostorách ÚFCH J. Heyrovskéhov Praze 8.

 

  • Laureáti Ceny  NF JH 2023

Matematická olympiáda kat. A

 

JménoMichal Janík
ŠkolaGymnázium J. Keplera, Parléřova 2,
169 00 Praha 6
UčitelBc.  Jakub Šebek

 

Matematická olympiáda kat. P

 

JménoŠtěpán Mikéska
ŠkolaGymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 1829/14,
658 70 Brno
UčitelRNDr. David Klaška

 

Fyzikální olympiáda

 

JménoSamuel Rosiar
ŠkolaGymnázium J. Keplera, Parléřova 2,
169 00 Praha 6
UčitelRNDr. Martin Kapoun

 

Chemická olympiáda kat. A

 

JménoJiří Vestfál
ŠkolaG a SOŠ pedagogická, Jeronýmova 425/27,
460 07 Liberec
UčitelMgr. Gabriela Pravdová

  

 Chemická olympiáda kat. E

 

JménoHynek Martikan
ŠkolaSPŠCH Brno, Vranovská 65, 614 00 Brno
UčitelMgr. Radek Matuška

 

Biologická olympiáda

 

JménoMatěj Pokorný
ŠkolaGymnázium Aš, Hlavní 2514/106, 352 01 Aš
UčitelIng. Luboš Lhoták

 

Astronomická olympiáda

 

JménoDavid Bálek
ŠkolaGymnázium Příbram,  Legionářů 402,
261 02 Příbram
UčitelMgr. Karel Heřman

 

Dějepisná olympiáda

 

JménoVítek Souchop
ŠkolaEKO Gymnázium Brno, Labská 269/27,
625 00 Brno-Starý Lískovec
UčitelMgr. Pavel Vaníček

 

Olympiáda ČJ

 

JménoAmálie Stoklasová
ŠkolaGymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496,
767 01 Kroměříž
UčitelMgr. Irena Procházková

 

Zeměpisná olympiáda

 

JménoŠimon Hradecký
ŠkolaGymnázium Kolín, Žižkova 162, 280 31 Kolín
UčitelMgr. Olga Šuchová

 

Geologická olympiáda

 

JménoJakub Mertlík
ŠkolaGymnázium Turnov, Jana Palacha 804,
511 01 Turnov
UčitelIveta Vavřichová

  

Středoškolská odborná činnost

 1. Matematika a statistika

 

JménoNikolas Pippal
ŠkolaGymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45,
479 00 Olomouc
Název práceIdentifikace typu tkáně pomocí Ramanovy spektroskopie
Učitel  RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D Katedra matematické analýzy
a aplikací matematiky, PřF Univerzity Palackého, Olomouc

  3. Chemie

 

JménoEliška Konečná
ŠkolaGymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, 621 00 Brno
Název práceZnačení protilátek nanočásticemi a jejich využití v analýze biologických vzorků
Učitel  Mgr. Marcela Vlčnovská, Ústav chemie a biochemie,
Agronomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně

 

3. Chemie

 

JménoJanis Bojko
ŠkolaGymnázium F. Živného, Jana Palacha 794,
735 81 Bohumín
Název práceSyntéza nových selektivně duálních inhibitorů cyklin dependentních kináz
Učitel  Mgr. et Mgr. Monika Tomanová, Katedra organické chemie
PřF  Univerzity Palackého, Olomouc

 

4. Biologie a vědy o Zemi

 

JménoAdriena Jedličková
ŠkolaGymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 1829/14,
658 70 Brno
Název práceInhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni
Učitel  Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Laboratoř molekulární morfogenese, ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

 

5. Molekulární biologie

 

JménoTereza Šustrová
ŠkolaGymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 1829/14,
658 70 Brno
Název prácePřeprogramování luciferin-substrátové  specifity u NanoLuc luciferázy
Učitel  Ing. RNDr. Martin Marek, Ph. D., MBA,
PřF Masarykovy Univerzity Brno, Ústav experimentální biologie, RECETOX

  

11.  Stavebnictví, architektura a design interiérů


JménoLinda Titzová
ŠkolaGymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, 621 00 Brno
Název práceRekonverze objektu Brno, Kneslova 5,
nová energetická koncepce včetně zapojení alternativních energetických zdrojů
UčitelExterní vedení práce:  Ing. arch. David Titz, ARCH PROFI BAU, spol. s r.o.  Kneslova 5, Brno  a školní konzultantka: Mgr. Vlasta Krejčířová        

 

 

 

 

Zoom gallery

NJH > Novinky > Laureáti Cen NF JH 2023