Letošní termín předání Cen 2020 se blíží, ale ...

26.10.2020

Vzhledem k omezením spojeným se šířením nemoci Covid -19 naší společností se letošní ceremoniál předávání Cen NFJH (plánovaný na 10. prosince 2020) neuskuteční prezenčně. Ceny oceněným zašleme v polovině prosince 2020. U příležitosti předání cen připravíme jako každoročně stručnou zprávu představující oceněné studenty i pedagogy a pokusíme se natočit krátkou videovizitku "Ceny NFJH 2020".

V  současnosti jsou přípravy v plném proudu.

NJH > Novinky > Letošní termín předání Cen 2020 se blíží, ale ...