Ceny NF JH za rok 2013 uděleny

18.12.2013

 ceny-012.jpg
Shromáždění se konalo v pondělí 16. prosince 2013 v Brdičkově posluchárně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8 a jeho společnými organizátory byly: Nadační fond Jaroslava Heyrovského, Národní institut dětí a mládeže MŠMT a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i. Záštitu nad akcí převzalo MŠMT.

Tradičně se letos shromáždění zúčastnil i profesor Rudolf Zahradník, čestný předseda AV ČR, který bývá se svým proslovem ke studentům, odrážejícím momentální situaci ve společnosti, každoročním účastníkem tohoto aktu již od jeho prvního ročníku. Ceny letos společně předali představitelé NFJH (Dr. Michael Heyrovský, zakladatel fondu), ÚFCH JH AV ČR (Dr. Květa Stejskalová) a NIDM (Ing. Mirka Fatková).

Dva z oceněných převzali Cenu NFJH již podruhé. Vedle studentů byly tradičně oceněni i jejich učitelé a další odborní pracovníci, kteří je v jejich vědeckém snažení podporují a věnují se jim. Fond letos opět (již třetím rokem), ocenil i konzultanty vítězných SOČ prací ve všech 18 kategoriích za jejich obětavou práci s mladými adepty na kariéru vědců, lékařů, pedagogů, historiků, sociologů, technických či odborných pracovníků a to v širokém spektru oborů jak přírodovědných, tak i humanitních. Jejich práce je dlouhodobá a řada z nich vychovala již několik úspěšných mladých odborníků. Čtyři oceněné SOČ práce byly jejich autory v rámci odpoledního shromáždění krátce prezentovány přítomným hostům. Slavnostní shromáždění, na němž všichni zúčastnění ocenili jeho neformálnost a přátelskou atmosféru, moderovala předsedkyně správní rady fondu Mgr. Jitka Macháčková. Krátce zmínila dvacetiletou existenci fondu, který v České republice jako první začal v roce 1993 oceňovat právě středoškolské studenty a jejich učitele či konzultanty.

Soustavnou podporou českých talentovaných studentů se Nadační fond Jaroslava Heyrovského dlouhodobě snaží naplňovat vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního československého nositele Nobelovy ceny. Slavnostní předávání Cen NF JH je každoročně načasováno k výročí jeho narození (*20.12.1890).

NJH > Novinky > Ceny NF JH za rok 2013 uděleny