Předávání Cen NF JH za rok 2010

16.12.2010 15.12.2010

Předávání Cen NF JH za rok 2010
Předávání Cen NF JH za rok 2010
Předávání Cen NF JH za rok 2010
Předávání Cen NF JH za rok 2010
Předávání Cen NF JH za rok 2010
Předávání Cen NF JH za rok 2010
Předávání Cen NF JH za rok 2010
Předávání Cen NF JH za rok 2010
Lukáš Fajt
Lukáš Fajt

 Bylo oceněno 14 studentů a 13 učitelů či konsultantů, přijeli i rodiče či přátelé oceněných. Pro letošní setkání bylo charakteristické připomenutí 120.výročí  narození (*1890).

Ceny předávali Prof. dr.Zdeněk Hermann, Dr. Michael Heyrovský a místopředseda Akademie věd ČR Prof. Ing.Vladimír Mareček, DrSc.

Ke všem přítomným krásně a mile pohovořil čestný předseda Akademie věd ČR Prof.Ing. Rudolf Zahradník a v zastoupení ředitele NIDM pan Mgr. J.Zajíc.

Laureáti se dostavili všichni s výjimkou Hynka Jemelíka, který se předem omluvil, protože byl pozván na přijímací zkoušky do Oxfordu. Všichni jsme mu drželi palce, aby to dobře dopadlo.  Cenu za něj přebíral jeho vyučující.

David Klaška z Brna dokázal to, co jsme mu už loni předpovídali: získal cenu NF JH již potřetí. Vícekrát to asi nebude, protože nyní už studuje informatiku na MU v Brně. I některé učitele jsme oceňovali už podruhé: dr.Hermana, ředitele gymnázia Brno, Jarošova nebo fyzika dr. Víta , zást.řed. gymnázia v Pardubicích nebo pana dr.Stranyánka ze střední zdravotnické školy v Olomouci.

Co se opakovalo i letos?  Zatím vždy kladné honocení akce. Ocenění si bez výjimky považovali především učitelé. Pochválení od učitelů nás obzvláště těší, protože víme, že bez zapálených a obětavých učitelů a konsultantů by hodně talentů nebylo objeveno.

O prof.Heyrovském pohovořil jeho spolupracovník prof.R.Kalvoda.

Patří  se poděkovat nakladatelství Academia za krásné knižní dary pro  všechny oceněné, podobně za pomoc NIDM.

První amatérské foto je k nahlédnutí, lepší dodáme později.

Kdo dostal Ceny NF JH za rok 2010?

MO A David Klaška, absolvent Gymnázia Brno, tř.kpt.Jaroše 14 učit.:RNDr.Jiří Herman,Ph.D, řed.školy dostává Cenu NF JH již potřetí, zlatá medaile z 22.mezinárodní olympiády v informatice ve Waterloo v Kanadě bronzová medaile na 51. MMO v Kazachstánu – nejlepší z našich, studuje fakultu informatiky MU v Brně
MOP Hynek Jemelík, Gymnázium Brno, třída kpt.Jaroše 14 –  omluven, skládal přijímací zkoušky na Oxford učit.: Mgr.Aleš Kobza, Ph.D. zlatá medaile z 22.mezinárodní olympiády v informatice ve Waterloo v Kanadě  
FO Jáchym Sýkora,  abs.Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 učit.RNDr.Josef Pavel,CSc. zlatá na  MFO v Záhřebu v Chorvatsku čestné uznání na MMO v Kazachstánu , studuje MFF UK v Praze  
CHO A Ondřej Hák, Gymnázium a SOŠ Hořice, student 3.ročníku učit. RNDr.Lenka Bednářová zlatá medaile na 42. MchO v Tokiu v Japonsku, stříbrná medaile  na EUSO-přírodovědná soutěž zemí EU, Goteborg, Švédsko  
CHO A František Petrouš, Gymnázium Jírovcova, České Budějovice, student 3.ročníku učit. Mgr.Jana Polanská zlatá medaile na 42. MchO v Tokiu v Japonsku, zlatá medaile  na EUSO-přírodovědná soutěž zemí EU, Goteborg, Švédsko (absolutní vítězství)  
BiO Jitka Tuková, abs.Gymnázium L.Pika, Plzeň učit. RNDr.František Hasch vyhrála domácí BiO, stříbrná  na MbiO v Jižní Korei, studuje Lékařskou fakultu UK v Plzni
SOČ 01 Tomáš Šváb, SPŠE Plzeň, Koterovská ul. konsultant: RNDr. Josef Pelikán, MFF UK 4.místo v oboru 01 SOČ matematika a statistika s prací Akcelerace fotonových map –  studuje MFF UK v Praze
SOČ 02 Lukáš Fajt, Gymnázium Pardubice, Dašická ul. učit: RNDr. Vladimír Vícha, zást.řed.(podruhé) 2.místo v oboru 02  fyzika SOČ s prací Gama záblesky,  studuje MFF UK v Praze
SOČ 03 Vojtěch Adam, Střední zdravotnická škola a VOŠz E.Pottinga ,Olomouc Michaela Rokytová, Eliška Němcová učit.RNDr.Jiří Stranyánek (už v roce 2005) 6.místo v oboru 03 chemie SOČ -s prací Sledování koncentrace vybraných těžkých kovů v klobouku a třeni čirůvky fialové  
SOČ 08 Filip Tichánek, Schola Humanitas, Litvínov kons. Mgr.Filip Harabiš, ČZU FŽP, Praha 6 –Suchdol 1.místo v oboru 08 Ochrana a tvorba živ.prostředí SOČ s prací Rekultivace z pohledu akvatických mechanizmů, aneb porovnání odonatocenóz na různým způsobem rekultivovaných výsypkách Mostecka  Studuje biologii Na přír.fak. JčU v Českých Budějovicích
OČJ 1.kat Dominika Krásenská, Gymnázium Jihlava, J.Masaryka 1 učit. Zdeněk Krásenský vítězka OČJ v kategoii 1  
DO Hana Pařízková, Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská ul. Učit.: Mgr.Barbora Štindlová , Mgr. Naděžda Malcová vítězka Dějepisné olympiády  

Loňský laureát Ceny NF JH Lukáš Fořt z Tábora (sluneční plachetnice) byl letos zlatý na mezinárodní olympiádě v astronomii astrofyzice v Pekingu v Číně a stříbrný na EUSO ve Švédsku

NJH > Novinky > Předávání Cen NF JH za rok 2010