Ocenění učitelů ČSVTS za SOČ 2018

14.11.2018

Cena Českého svazu vědeckotechnických společností pro učitele 2018obor

Jméno soutěžícího

Konzultant

Pracoviště

5 Jakub Vácha RNDr. Jiří Řehounek Gymnázium Soběslav
7 Lenka Brlicová MVDr. Eva Bártová, Ph.D Fakulta veterinární hygieny a ekologie Brno
8 Ondřej Pelánek RNDr. Jaroslav Koleček, Ph. D Ústav biologie obratlovců AV ČR
11 Tomáš Davídek Ing. Jiří Vorerl, Ph. D. SPŠ stavebni J.G. Praha 4
12 Veronika Babyrádová Mgr. .Jitka Herešová Gymnázium.JB Ivančice

 

NJH > Novinky > Ocenění učitelů ČSVTS za SOČ 2018