Pozvánka na předávání cen za rok 2019

12.11.2019 Laureáti a jejich učitelé

Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2019 převezme 11 nadaných studentů. 10. prosince 2019 Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) vybraným středoškolským studentům z celé České republiky, načasovaném k výročí narození J. Heyrovského (20. prosince 1890), se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8 sejdou studenti navržení na ocenění, jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí a další hosté.

Ceny budou letos předány 11 vítězům a vybraným laureátům českých studentských předmětových olympiád (8) a tvůrčích soutěží (3 ocenění za práce SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Shromáždění se koná ve středu 11. prosince 2019 od 13:00 hodin v sále Rudolfa Brdičky Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8 a jeho společnými organizátory budou: Nadační fond Jaroslava Heyrovského, Národní institut pro další vzdělávání MŠMT a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.

Ceny tradičně předají představitelé NF JH spolu s vedením NIDV MŠMT, Talentcentra NIDV a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v jehož prostorách se tradiční setkání každoročně koná.

Ocenění studenti vedle finanční odměny obdrží diplom, pamětní medaili Jaroslava Heyrovského, drobné věcné ceny a knihy z Nakladatelství Academia, kterými pravidelně přispívá Knihovna AV ČR a pžedplatné čsopisu Vesmír. Mezi stálé podporovatele NFJH patří již několik let společnost Metrohm CZ, s.r.o. a Data Apex, s.r.o.

Vedle studentů budou oceněni i jejich učitelé a další odborní pracovníci, kteří je v jejich vědeckém snažení podporují a věnují se jim (11 osob). Autoři 3 oceněných prací SOČ krátce představí své výsledky. Slavnostního udílení Cen NF JH 2019 se již poněkolikáté také účastní představitelé Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), který na něm dodatečně oceňuje učitele a konzultanty úspěšných studentů ze SOČ (5 vybraných oborů).

Protože rok 2019 je rokem 60. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii J. Heyrovskému, ponese se atmosféra letošního předávání cen v duchu tohoto výročí. V krátké prezentaci o Jaroslavu Heyrovském, kterou přednese Květa Stejskalová, autorka putovní výstavy Příběh kapky, představí některé milníky na jeho cestě, jež vedla k ocenění dlouhých 37 let.

V rámci odpoledne budou mít pozvaní hosté možnost seznámit se s J. Heyrovským prostřednictvím části putovní výstavy Příběh kapky, jež od roku 2009 tuto osobnost připomíná svými expozicemi po celé České republice. Mezi trvalé exponáty ústavu seznamující příchozí s polarografií patří i první přístroj polarograf z roku 1924 či monumentální dřevěný reliéf zdobící vestibul ústavu, který nese jméno Praha polarografická, práce akademického sochaře Lumíra Čmerdy.

Ceny NFJH za rok 2019 převezmou za vítězství v předmětových olympiádách:

 • Josef Minařík - Matematická olympiáda – kategorie A  
 • Jiří Kalvoda - Matematická olympiáda - kategorie programování
 • Michal Jireš - Fyzikální olympiáda
 • Filip Svěrák - Chemická olympiáda - kategorie A
 • Jakub Košík - Chemická olympiáda - kategorie E
 • Jiří Janoušek - Biologická olympiáda
 • Aurélie Puzrlová - Olympiáda v českém jazyce
 • Marie Fornousová - Dějepisná olympiáda

Za úspěšné práce v celostátním kole soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ):

 • Vojtěch Dientsbier - v oboru 02-Fyzika, 1.místo
 • Veronika Babyrádová - v oboru 07 – Zemědělství,1.místo
 • Kateřina Dvořáková – v oboru 11- Stavebnictví, 1.místo

Podporou českých talentovaných studentů se Nadační fond Jaroslava Heyrovského snaží naplňovat vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního československého nositele Nobelovy ceny.

Slavnostní předávání Cen NF JH je tak každoročně načasováno k výročí jeho narození (*20.12.1890). Osobnost Jaroslava Heyrovského představuje ÚFCH JH desátým rokem široké veřejnosti ojedinělou putovní výstavou Příběh kapky (http://www.heyrovsky.cz).

Více o oceněných studentech a jejich úspěších

Matematická olympiáda kategorie A 

 • Josef Minařík - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše,   Cenou NF JH oceněn již v r. 2018. Letos vítěz MO-P, FO; na mezinárodní Fyzikální olympiádě získal bronzovou medaili; na mezinárodní Matematické olympiádě získal bronzovou medaili.Učitel Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. Pedagog, který je oceňován opakovaně.

Matematická olympiáda kategorie programování

 • Jiří Kalvoda - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, Konzultant  Mgr.David Klaška , FI MU Brno , který jako student byl za své matematické úspěchy v minulosti oceněn 3x Cenou NF JH: v letech 2008, 2009 a 2010. 

Fyzikální olympiáda 

 • Michal Jireš  - Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou . Na mezinárodní Fyzikální olympiádě získal bronzovou medaili .Učitel Mgr. Pavla Šmídová

Chemická olympiáda kategorie A

 • Filip Svěrák -Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše. Na mezinárodní Chemické olympiádě získal stříbrnou medaili .Učitel Mgr. Veronika Kyasová

Chemická olympiáda - kategorie E

 • Jakub Košík - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská. Učitel Mgr. Radek Matuška. Pedagog, který je oceňován opakovaně.

Biologická olympiáda

 • Jiří Janoušek - Gymnázium Praha 4, Budějovická  Vítěz ústředního kola i jeho praktické části; Cenou NFJH oceněn i v roce 2018 Učitel RNDr. Daniela Borůvková

Středoškolská odborná činnost

Obor 02 – Fyzika

 • Vojtěch Dienstbier - Slovanské gymnázium Olomouc
  Název práce Určení vlastností nové proměnné hvězdy typu Delta Scuti
  Oceněn v soutěži České hlavičky 2019 cenou UNIVERSUM Učitel Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav UK

Obor 07 – Zemědělství

 • Veronika Babyrádová - Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Název práce Studium chemické podstaty fyzikální dormance semen hrachu setého 
  Další ocenění Účast v soutěži Swiss Talent Forum; oceněna Cenou ČSVTS za rok 2019
  Konzultant  Mgr. Monika Čechová, PřF Univerzity Palackého, Olomouc

Obor 11-Stavebnictví

 • Kateřina Dvořáková - Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4
  Název práce Hydrofilní kompozity a architektura
  Oceněna i Cenou ČSVTS za rok 2019
  Učitel Ing. Jindřich Vorel, Ph.D. ,Pedagog, který je oceňován opakovaně.

Dějepisná olympiáda

 • Marie Fornousová - Gymnázium Sušice
  Učitel Mgr. Libuše Potužáková

Olympiáda v českém jazyce

 • Aurélie Puzrlová - Arcibiskupské gymnázium Praha 2,
  Učitel Mgr. Marie Roháčková

 


Nadační fond Jaroslava Heyrovského 
Národní institut pro další vzdělávání 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského 
Akademie věd čr, v.v.i.

si Vás dovolují pozvat na Slavnostní předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2019 vítězům a laureátům studentských předmětových a tvůrčích soutěží, které se koná při příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Heyrovskému a 129. výročí jeho narození ve středu 11. prosince 2019 ve velké posluchárně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Dolejškova 3, Praha 8

Zahájení ve 13.00 hodin.

R.S.V.P. na

www.njh.cz

Soubor:
ceny_njh_pozvanka_2019.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
21kB
Soubor:
laureáti_2019_na_web.docx
Formát:
docx
Velikost:
7kB
NJH > Novinky > Pozvánka na předávání cen za rok 2019