Předání cen dokončeno

31.1.2006

Eva Pluhařová, podle našeho názoru nejúspěšnější česká středoškolačka v loňském školním roce, dodatečně převzala Cenu NF JH za rok 2005 a knižní dar pro svého učitele dr.Vladimíra V.íta

Mrzelo ji, že se nemohla účastnit slavnostního předávání, protože psala v tu dobu klasifikovaný zápočet. Ve zkouškách byla úspěšná.Začala studovat dvě vysoké školy - přírodovědeckou fakultu i VŠCHT. V dobrém využívá získané kontakty a občas chodí do ÚOCHB Akademie věd v Praze 6.

Za svým učitelem z gymnázia dr.Vítem půjde v závěru týdne, aby mu pomohla připravit chemickou laboratoř na dny otevřených dveří ostrovského gymnázia.O svém učiteli Eva mluvila moc hezky a přiznala, že měl významný podíl na jejích úspěších. Účastnila se celkem 4 x celostátního kola chemické olympiády, která třikrát vyhrála!

Pro přesnost uvádíme přehled jejich výsledků:

CHO

2001/2002 - 1. místo 2002/2003 - 4. až 5. místo 2003/2004 - 1. místo 2004/2005 - 1. místo Mezinárodní CHO broznová medaile 2002 stříbrná medaile 2003 zlatá medaile 2004 zlatá medaile 2005 (37. ročník MCHo na Tchaj-wanu).

Cena NF JH za rok 2004 a 2005.

Evě blahopřejeme a přejeme chuť učit se něco navíc i v budoucnu!

NJH > Novinky > Předání cen dokončeno