Předávání Cen NF JH 2009

16.12.2009 Jaké to bylo?

Jaké bylo ? Již tradičně komorní a předvánočně milé. Bylo oceněno 11 studentů a 13 učitelů či konsultantů, přijeli i rodiče či přátelé oceněných. Pro letošní setkání bylo charakteristické připomenutí 50.výročí od udělení Nobelovy ceny prof. Heyrovskému ve Stockholmu v roce 1957.

Ceny předávali Prof.dr.Zdeněk Hermann a Dr.Michael Heyrovský.

Termín předávání Cen NF JH byl nakonec totožný se sněmem Akademie věd ČR, kterého se účastnila vedle prezidenta ČR i ministryně školství, takže  naše akce byla trochu ochuzena o tradiční a milé hosty, ale významně ji nepoškodila.

Co bylo jiné než loni? Především připomenutí života prof.Heyrovského až po udělení Nobelovy ceny před padesáti lety. Slovem, živým  obrazem a výstavkou na panelech v předsálí vše připravila a přednesla  ing.Květa Stejskalová,CSc., členka správní rady NF JH a vědecká pracovnice ústavu. Myslím si, že má velikou zásluhu na popularizaci  vědeckých výsledků a osobnosti prof.Jaroslava Heyrovského, za což jí patří veliký dík.  Jiné bylo také to, že letos  poprvé v zastoupení vystoupila konsultantka práce a stručně o oceněné práci informovala, když její autorka musela psát klasifikovaný zápočet! A jak všichni víme, klasifikovaný zápočet nelze přehodit jako  např. zkoušku, takže doufáme, že jej Alžběta napsala dobře!

Opět se mezi oceněné dostali ti, kteří již jednou Cenou NF JH oceněni byli. Letos to byl vítěz biologické olympiády M.Mikát, který dostal tuto cenu již předloni a  brněnský student D. Klaška, který matematickou olympiádu programování vyhrál i loni. Ten je stále studentem střední školy, takže  by - teoreticky - mohl vyhráti potřetí! Ale pozor, mezi oceněnými byl podruhé i M.Rolinek (oceněný předloni), ovšem tentokrát už ne jako středoškolský  student, ale jako vedoucí matematického semináře.

Jaké byly ohlasy oceněných? Zatím vždy kladné a ocenění si bez výjimky považovali, především učitelé. Pochválení od učitelů nás obzvláště těší, protože víme, že bez zapálených a obětavých učitelů a konsultantů by hodně talentů nebylo objeveno.

Potěšila nás i pochvala, že ačkoliv  prof.Heyrovský byl přírodovědec , nezapomínáme ani na vítěze Dějepisné olympiády a Olympiády v jazyce české, ale to snad není nutné vysvětlovat proč!

V této souvislosti se patří poděkovat nakladatelství Academia za krásné knižní dary pro oceněné.

 

 

 

NJH > Novinky > Předávání Cen NF JH 2009