Slavnostní předávání Cen NF JH

28.11.2005

Letošní slavnostní předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského se uskuteční ve středu 21.12.2005 ve 14. hodin ve velké posluchárně Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd v Praze 8, Dolejškova ul.3.

Vedle čestných hostů budou pozváni i učitelé, konsultanti a rodiče oceňovaných studentů.

NJH > Novinky > Slavnostní předávání Cen NF JH