Studenti, navržení k ocenění Cenou Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2009.

4.11.2009

Matematická olympiáda –kat.A

 

Josef Tkadlec

Gymnázium Jana Keplera ,Praha 6

Učitel:

 

Matematická olympiáda – kat.P

David Klaška

Gymnázium, tř.Kpt. Jaroše, Brno

Učitel:Mgr.Marek Blaha

 

Fyzikální olympiáda

Jan Humplík

1.České gymnázium Karlovy Vary

Učitel: RNDr.Jan Thomas

 

Chemická olympiáda kat.A

Martin Zábranský

Gymnázium Litoměřická, Praha 9

Učitel: Mgr.Jana Ročková

 

Chemická olympiáda kat.E

Martin Vařeka

SPŠCH Pardubice

Učitel: Ing.Miroslav Pavlata

 

Biologická olympiáda

Michael Mikát

Biskupské gymnázium B.Balbína Hradec Králové

Učitel: PhDr. Ivo Králíček

 

Středoškolská odborná činnost SOČ

Soutěžní obor 02 – fyzika, 2. místo

Stanislav Fořt

 

Název práce: Stručný úvod do teorie letu sluneční plachetnice

Gymnázium Pierra de Courbertina,  Tábor

Učitel:

 

Soutěžní obor 08 – ochrana a tvorba životního prostředí, 2. místo

Alžběta Elhottová

 

Název práce: Vstup antibiotik do prostředí a šíření antibiotické rezistence mezi půdními bakteriemi

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České Budějovice

 

Soutěžní obor 18 – informatika, 4. místo

 Jan Hubík

Název práce: Hromadné zpracování dat o kosmickém záření

Gymnázium Dašická, Pardubice

Učitel:

 

Dějepisná olympiáda

Pavel Vajík

ZŠ Šaratice

Učitelka: Mgr. Gita Vespalcová

 

Olympiáda v češtině

 

Natálie Vydrová

PORG Praha 8, Lindnerova

Učitel:PhDr.Martin Valášek, Ph.D.

NJH > Novinky > Studenti, navržení k ocenění Cenou Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2009.