Výroční Ceny NF JH předány

21.12.2005

K 115.výročí narození prof.J.Heyrovského (20.12.1890) byly opět slavnostně předány Ceny Nadačního fondu J.H. I letos je získali nejúspěšnější čeští středoškoláci, kteří dokázali zvítězit nejenom v celostátních, ale mnozí z nich i na prestižních mezinárodních soutěžích. Spolu s nimi přišli i jejich rodiče a učitelé. Mezi milými hosty již tradičně byl čestný předseda Akademie věd ČR prof.ing.Rudolf Zahradník, všechny přítomné potěšil svojí přítomností i současný předseda AV ČR prof.dr.Václav Pačes.

Na prof.Heyrovského osobně vzpomínal jeho spolupracovník Prof.dr.Kalvoda.

Z oceněných se omluvili dva: vítěz fyzikální olympiády Pavel Motlocha, který leží doma s horečkami a bere antibiotika.Místo něj si pro ocenění až z Frýdku-Místku přijel tatínek.Čtyřnásobná vítězka chemické olympiády Eva Pluhařová se omluvila ze studijních důvodů, protože začala studovat souběžně na dvou vysokých školách (VŠCHT a PřF UK) , tak musí stíhat dvojnásobné množství zkoušek atd. Nejhorší přitom jsou písemné klasifikované zápočty, které se zpravidla jen obtížně dají přeložit. Evu jsme omluvili a náhradní způsob předání společně vymyslíme.

Setkání se neslo- opět tradičně- v příjemné atmosféře, takže jak ze studentů, tak i z dospělých postupně opadla tréma způsobená přítomností velkých jmen současné vědy. V této souvislosti se nebojím napsat, že šlo o skutečné celebrity, neboli osobnosti, které už něco smysluplného dokázaly na rozdíl od nyní televizně vyrobených rádobycelebrit. Ale i noví mladí laureáti by neměli trpět zbytečnou trémou, protože jejich ocenění bylo tvrdě odpracované, příprava na mezinárodní či celostátní soutěže zabere desítky hodin samostudia, velmi náročné přípravy a samostatné práce.

Spontálně poděkovala - a jistě nejenom jménem svým, ale určitě i za většinu oceněných - Zdena Druckmullerová

z gymnázia v Brně -Řečkovicích, za pomoc a podporu, které se jí ve škole dostává.

Letošní výroční ceny jsou předány, ale předmětové soutěže a olympiády běží v českých středních školách opět naplno, takže zde je šance pro všechny ostatní, aby se v příštím prosinci propracovali k oceněním své práce.

NJH > Novinky > Výroční Ceny NF JH předány