Ceny za rok 2022 byly 15. prosince předány

16.12.2022

Ceny za rok 2022 byly 15. prosince předány

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) vybraným středoškolským studentům z celé České republiky, načasovaném k výročí narození J. Heyrovského (20. prosince 1890), se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8 sešli studenti navržení na ocenění, jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí a další hosté. Ceny byly letos předány 12 vítězům a vybraným laureátům českých studentských předmětových olympiád (9) a tvůrčích soutěží, tj. 4 ocenění za práce Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  Oceněno bylo také jejich 13 pedagožek a pedagogů.

Ceremoniál se uskutečnil ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 13:00 hodin v sále Rudolfa Brdičky Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8. Jeho společnými organizátory tradičně byly instituce, jež nesou ve svém názvu jméno J. Heyrovského, a to Nadační fond Jaroslava Heyrovského a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.

Po úvodním přivítání v podání opět Jitky Macháčkové a Květy Stejskalové, moderátorek programu,  k hostům promluvil za vedení ÚFCH J. Heyrovského Michal Fárník, zástupce ředitele za  vzdělávání, za Chemickou  společnost Tomáš Navrátil, její předseda a za  fyzikální olympiádu  Jan Kříž, děkan PřF Univerzity Hradec Králové. Své "pohnutky" donátorů NF JH, proč sponzorují mladé talentované zájemce o vědu,  prozradila   paní Barbara Eignerová, předsedkyně SR Nadačního fondu IOCB Tech, a Peter Barath, ředitel společnosti Metrohm ČR, s.r.o.  Mezi hosty byli také představitelé Akademie věd, která studenty dlouhodobě podporuje projektem stáží Otevřená věda: místopředseda AV ČR Zdeněk Havlas  a členka Akademické rady Markéta Pravdová.

Slavnostní udílení Cen NF JH 2022 se konečně po dvou letech, kdy se z důvodu covidových uzávěr v roce 20202021  konalo v distančním formátu, zase vrátilo do podoby setkání "tváří v tvář". I když bylo hodně znát, že nemoci nás neopustily, neboť řada pozvaných hostů se nedostavila  právě z důvodu nemoci. 

Ocenění studenti a studentky  vedle finanční odměny obdrželi  diplom, pamětní medaili Jaroslava Heyrovského, knihy z Nakladatelství Academia, kterými pravidelně přispívá Knihovna AV ČR, a roční předplatné časopisu Vesmír, jež všem oceněným, tj. i učitelům a konzultantům, věnoval Nadační fond časopisu Vesmír. Stálými podporovateli NFJH jsou již několik let společnosti Metrohm ČR, s.r.o., Nadační fond IOCB Tech a Data Apex, s.r.o. Vedle studentů byli oceněni i jejich učitelé a učitelky a další odborní pracovníci, kteří je v roli konzultantů  a konzultantek v jejich vědeckém snažení podporují a věnují se jim (13 osob). Autoři 4 prací SOČ v krátkých prezentacích představili  výsledky svých oceněných prací. Již poněkolikáté se ceremoniálu také účastnili představitelé Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), který na něm dodatečně oceňuje učitele a konzultanty úspěšných studentů ze SOČ (4 vybrané obory).

Protože rok 2022 je rokem 100. výročí od objevu polarografie (10.2.1922), za kterou J. Heyrovský obdržel Nobelovu cenu (1959), nesla se atmosféra letošního předávání cen také v duchu tohoto kulatého výročí. V rámci odpoledne tak  měli  hosté možnost seznámit se s J. Heyrovským nejen prostřednictvím krátké prezentace o milnících jeho životního putování (v podání Květy Stejskalové), ale  i prostřednictvím např. prvního polarografického přístroje z roku 1924, trvalého exponátu ve vestibulu budovy. Polarografii a její atributy mnohým z hostů přiblížil i monumentální dřevěný reliéf od akademického sochaře Lumíra Čmerdy (1930-2021) zdobící vestibul ústavu, nesoucí jméno Praha polarografická, před kterým  se vyfotil nejeden  laureát či laureátka.

Atmosféru odpoledne, těm, co se zúčastnili,  připomene a těm, co to nezažili, nastíní  bohatá FOTOGALERIE, kterou nám jako vždy  pořídila paní Hanka Francová.

NJH > Novinky > Ceny za rok 2022 byly 15. prosince předány