Novinky

18.7.2023 Ceny NF JH za rok 2023 budou předány 13. prosince

Na schůzce SR NFJH (22. června) bylo schváleno, že předávání  Cen NF JH za rok 2023 nadaným studentům a jejich pedagogům se uskuteční  ve středu 13. prosince 2023, zahájení plánujeme na 13 hodinu. více

18.7.2023 Ohlédnutí za rokem 2022 ve výroční zprávě

Činnosti NF JH v roce 2022 shrnuje Výroční zprávavíce

10.5.2023 Dar od Nadačního fondu IOCB Tech

Nadační fond Jaroslava Heyrovského (NFJH) přijal dar ve výši 400 000 Kč od Nadačního fondu IOCB Tech (NF IOCB Tech). Dar je součástí tříleté podpory, během níž fond obdrží od NF IOCB Tech celkem 1,2 mil. korun. NF IOCB Tech svým darem navazuje na podporu mateřské společnosti IOCB Tech, která podporovala NF JH v letech 2020-2022. více

20.12.2022 Právě před 132 lety se narodil Jaroslav Heyrovský

20. prosince 1890 se do rodiny univerzitního profesora římského práva Leopolda Heyrovského zase narodil, po několika dcerkách, chlapec. Dostal jméno Jaroslav.  Rodiče a malé sestřičky sklánějící se nad kolébkou netušili, kam až jej život jednou zanese a kde všude se bude jeho jméno psát a vyslovovat.  více

16.12.2022 Tři výstupy z natáčení České televize na Předávání cen NF JH 2022

Velkou část našeho ceremoniálu Předávání cen NF JH 2022 natáčel štáb České televize. Ze záběrů sestříhal  a odvysílal několik různých reportáží: více

16.12.2022 Ceny za rok 2022 byly 15. prosince předány

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) vybraným středoškolským studentům z celé České republiky, načasovaném k výročí narození J. Heyrovského (20. prosince 1890), se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8 sešli studenti navržení na ocenění, jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí a další hosté. Ceny byly letos předány 12 vítězům a vybraným laureátům českých studentských předmětových olympiád (9) a tvůrčích soutěží, tj. 4 ocenění za práce Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  Oceněno bylo také jejich 13 pedagožek a pedagogů. více

7.10.2022 Rozhovor s Hanou Bernhardovou, oceněnou studentkou z roku 2020

Hanku můžete najít mezi laureáty Cen NF JH za rok 2020. Převzala cenu za svou SOČ práci, se kterou v oboru chemie obsadila 1. misto (vizitka Hanky). Dnes studuje na univerzitě v Oxfordu biochemii a svou budoucnost vidí ve vědě.   více

7.10.2022 Ve čtvrtek 15. prosince budou předány Ceny NF JH za rok 2022

Předávání  Cen NF JH za rok 2022 nadaným studentům a jejich pedagogům připravujeme na čtvrtek 15. prosince 2022, zahájení bude od 13 hodin. více

27.6.2022 Výroční zpráva za rok 2021

Na schůzce Správní rady NFJH  byla schválena Výroční zpráva za rok 2021 a zahájeny přípravy předávání cen NF JH za rok 2022. V prosinci, a doufáme, že již covid ustoupí a  dovolí sejít se opět v ÚFCH JH tváří v tvář, oceníme navržené laureáty a jejich pedagogy /konzultanty. Termín předávání bude buď 14. nebo 15. prosince. Na jejich výběru brzy začnou pilně pracovat komise olympiád a soutěže SOČ.  více

10.2.2022 100 let polarografie

Dnes je tomu přesně 100 let, co Jaroslav Heyrovský  objevil metodu, jež posléze nazval polarografií. Byla významná a řadě vědců pomohla rozkrýt jejich problémy, řadě laboratoří vyřešit analýzu jejich vzorků.  I když v analytice ji vystřídaly jiné metody (a to tak je, pokrok nezastavíš), stále má  co říci v základním výzkumu nebo třeba při návrhu různých sond, čidel a elektrod uplatňujících se např. v  biochemii, medicíně  či životním prostředí.  více

Stránkování

<1 23 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 
NJH > Novinky