Novinky

21.12.2005 Výroční Ceny NF JH předány

K 115.výročí narození prof.J.Heyrovského (20.12.1890) byly opět slavnostně předány Ceny Nadačního fondu J.H. I letos je získali nejúspěšnější čeští středoškoláci, kteří dokázali zvítězit nejenom v celostátních, ale mnozí z nich i na prestižních mezinárodních soutěžích. Spolu s nimi přišli i jejich rodiče a učitelé. Mezi milými hosty již tradičně byl čestný předseda Akademie věd ČR prof.ing.Rudolf Zahradník, všechny přítomné potěšil svojí přítomností i současný předseda AV ČR prof.dr.Václav Pačes. více

30.11.2005 Laureáti Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 2005

Správní rada Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského na základě návrhů Ústředních komisí předmětových olympiád a Středoškolské odborné činnosti schválila za rok 2005 tyto laureáty Cen NF JH: více

28.11.2005 Slavnostní předávání Cen NF JH

Letošní slavnostní předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského se uskuteční ve středu 21.12.2005 ve 14. hodin ve velké posluchárně Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd v Praze 8, Dolejškova ul.3. více

29.6.2005 Zasedání správní rady

Na svém pravidelném zasedání schválila správní rada NF JH Výroční zprávu za rok 2004 a plán na 2. pol. roku 2005. Do správní rady byli kooptováni Doc.Ing. Mgr.Petr Klán , CSc. z AV ČR a paní Ing. Květa Stejskalová,CSc., vědecká tajemnice Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. více

28.4.2005 Seminář pro učitele

Společný seminář, který organizoval Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV spolu s Nadačním fondem JH a Katedrou učitelství chemie Přírodovědecké fakulty UK proběhl úspěšně. Brdičkova posluchárna ústavu sice nebyla zcela plná, ale skalní posluchači vydrželi až do 18 hodiny. Z připravených 6 přednášek odeznělo pět, poslední přednášku paní Ing.Wichterlová doporučila pro pozdní čas odložit na příště. Učitele chemie pozdravil i čestný předseda Akademie věd Prof.Ing.Rudolf Zahradník, DrSc. více

26.1.2005 Cena NF JH 2004 předána i Filipu Kolářovi

Filip Kolář, vítěz Biologické olympiády 2004, se omluvil z předávání Cen NF JH za rok 2004, protože již studuje vysokou školu v Českých Budějovicích a v den předávání psal klasifikovaný zápočet. Podobně na tom byl Mário Babuněk, vítěz ChO -E, za kterého nakonec cenu přebírala maminka. více

17.12.2004 Ceny NF JH předány

Již podeváté byly slavnostně předány Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského dvanácti nejúspěšnějším středoškolákům z předmětových soutěží. více

26.11.2004 Slavnostní předávání Cen Nadačního fondu J.Heyrovského 2004

Již tradiční každoroční udělování Cen Nadačního fondu vybraným vítězům a laureátům předmětrových soutěží, které vyhlašuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se uskuteční letos ve čtvrtek 16.prosince ve 14 hodin v Ústavu fyzikální chemie Akademie věd v Praze 8, Dolejškova ul.3. více

15.11.2004 Laureáti Cen Nadačního fondu JH

Laureáti více

16.9.2004 RNDr.Stoklasa bude všem chybět

Ve čtvrtek 9. září 2004 zemřel při koupání v Chorvatsku člen správní rady Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského RNDr. Jan Stoklasa, jeden ze zakladatelů československé a mezinárodní biologické olympiády, Natury Semper Viva (později SOČ). Dr. Stoklasa celý svůj odborný život věnoval výuce středoškolských učitelů biologie na přírodovědecké fakultě v Praze a od roku 1966 i biologické olympiádě, jejímž byl dlouholetým místopředsedou. I v práci Nadačního fondu nám bude obětavý dr.Stoklasa moc chybět ... více

Stránkování

<1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 >
 
 
NJH > Novinky