Novinky

12.11.2007 Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří 2007

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. spolu s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského uspořádal v rámci celoakademické akce Týden vědy a techniky ve dnech 8. a 9. listopadu 2007 Den otevřených dveří. více

27.9.2007 Den otevřených dveří v ÚFCH J. Heyrovského AV ČR


Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. spolu s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského pořádá v rámci celoakademické akce Týden vědy a techniky ve dnech 8. a 9. listopadu 2007 Den otevřených dveří. více

6.6.2007 Porada správní rady

Porada správní rady NF JH se uskuteční ve čtvrtek 7.června 2007 v 15 h v Ústavu fyzikální chemie JH Praha 8, Dolejškova 3. více

17.1.2007 Ceny předány.

Ve výroční den narození prof.Jaroslava Heyrovského (20.12.1890), prvního českého nositele Nobelovy ceny, jsou  již tradičně udělovány Ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského nejúspěšnějším českým středoškolákům v soutěžích, které vyhlašuje MŠMT ČR. Tradiční je i místo této předvánoční akce - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV v Praze 8 . více

6.11.2006 Letošní laureáti a jejich učitelé

Seznam letošních oceněných studentů a jejich učitelů za jednotlivé soutěže. více

6.11.2006 Dny otevřených dveří v Ústavu FCH JH AV ČR

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE JAROSLAVA HEYROVSKÉHO AKADEMIE VĚD ČR pořádá 9. a 10. listopadu 2006 více

24.10.2006 Slavnostní předávání Cen NF JH se připravuje

Slavnostní předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského úspěšným středoškolákům se uskuteční ve výroční den narození prof. Heyrovského, tj. 20.prosince ve 14 hodin v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského Akademie věd v Praze 8. více

31.1.2006 Předání cen dokončeno

Eva Pluhařová, podle našeho názoru nejúspěšnější česká středoškolačka v loňském školním roce, dodatečně převzala Cenu NF JH za rok 2005 a knižní dar pro svého učitele dr.Vladimíra V.íta více

31.1.2006 Změny ve správní radě potvrzeny

Městský soud v Praze provedl na základě žádosti NF JH změny ve složení správní rady NF JH. více

22.12.2005 PF 2006

Děkujeme všem sponzorům, spolupracovníkům a příznivcům za pomoc, které se nám dostalo v roce 2005. Do nového roku 2006 vám všem přejeme hodně úspěchů a těšíme se, že nám i nadále zachováte přízeň. více

Stránkování

 
NJH > Novinky