Novinky

29.6.2005 Zasedání správní rady

Na svém pravidelném zasedání schválila správní rada NF JH Výroční zprávu za rok 2004 a plán na 2. pol. roku 2005. Do správní rady byli kooptováni Doc.Ing. Mgr.Petr Klán , CSc. z AV ČR a paní Ing. Květa Stejskalová,CSc., vědecká tajemnice Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. více

28.4.2005 Seminář pro učitele

Společný seminář, který organizoval Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV spolu s Nadačním fondem JH a Katedrou učitelství chemie Přírodovědecké fakulty UK proběhl úspěšně. Brdičkova posluchárna ústavu sice nebyla zcela plná, ale skalní posluchači vydrželi až do 18 hodiny. Z připravených 6 přednášek odeznělo pět, poslední přednášku paní Ing.Wichterlová doporučila pro pozdní čas odložit na příště. Učitele chemie pozdravil i čestný předseda Akademie věd Prof.Ing.Rudolf Zahradník, DrSc. více

26.1.2005 Cena NF JH 2004 předána i Filipu Kolářovi

Filip Kolář, vítěz Biologické olympiády 2004, se omluvil z předávání Cen NF JH za rok 2004, protože již studuje vysokou školu v Českých Budějovicích a v den předávání psal klasifikovaný zápočet. Podobně na tom byl Mário Babuněk, vítěz ChO -E, za kterého nakonec cenu přebírala maminka. více

17.12.2004 Ceny NF JH předány

Již podeváté byly slavnostně předány Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského dvanácti nejúspěšnějším středoškolákům z předmětových soutěží. více

26.11.2004 Slavnostní předávání Cen Nadačního fondu J.Heyrovského 2004

Již tradiční každoroční udělování Cen Nadačního fondu vybraným vítězům a laureátům předmětrových soutěží, které vyhlašuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se uskuteční letos ve čtvrtek 16.prosince ve 14 hodin v Ústavu fyzikální chemie Akademie věd v Praze 8, Dolejškova ul.3. více

15.11.2004 Laureáti Cen Nadačního fondu JH

Laureáti více

16.9.2004 RNDr.Stoklasa bude všem chybět

Ve čtvrtek 9. září 2004 zemřel při koupání v Chorvatsku člen správní rady Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského RNDr. Jan Stoklasa, jeden ze zakladatelů československé a mezinárodní biologické olympiády, Natury Semper Viva (později SOČ). Dr. Stoklasa celý svůj odborný život věnoval výuce středoškolských učitelů biologie na přírodovědecké fakultě v Praze a od roku 1966 i biologické olympiádě, jejímž byl dlouholetým místopředsedou. I v práci Nadačního fondu nám bude obětavý dr.Stoklasa moc chybět ... více

22.12.2003 Sváteční přání

Nadační fond Jaroslava Heyrovského přeje všem příznivcům phodové prožití Vánoc a dobrý a úspěšný celý nadcházející rok 2004. více

24.11.2003 Ceny NF Jaroslava Heyrovského slavnostně předány

V předvečer nedožitých 113. narozenin prof.Jaroslava Heyrovského (*1890) se již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2003. Získalo je celkem 12 středoškoláků z celé České republiky. Již tradičně je získávají vítězové předmětových olympiád z matematiky a programování, z biologické, chemické a fyzikální olympiády, vybraní laureáti Středoškolské odborné činnosti - letos byli vybráni čtyři z 256 finalistů této největší české tvůrčí soutěže pro středoškoláky, ale nezapomnělo se ani na vítězky dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce. více

24.11.2003 Laureáti Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 2003

Matematická olympiáda kat.A více

Stránkování

<1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 >
 
 
NJH > Novinky