Novinky

16.9.2004 RNDr.Stoklasa bude všem chybět

Ve čtvrtek 9. září 2004 zemřel při koupání v Chorvatsku člen správní rady Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského RNDr. Jan Stoklasa, jeden ze zakladatelů československé a mezinárodní biologické olympiády, Natury Semper Viva (později SOČ). Dr. Stoklasa celý svůj odborný život věnoval výuce středoškolských učitelů biologie na přírodovědecké fakultě v Praze a od roku 1966 i biologické olympiádě, jejímž byl dlouholetým místopředsedou. I v práci Nadačního fondu nám bude obětavý dr.Stoklasa moc chybět ... více

22.12.2003 Sváteční přání

Nadační fond Jaroslava Heyrovského přeje všem příznivcům phodové prožití Vánoc a dobrý a úspěšný celý nadcházející rok 2004. více

24.11.2003 Ceny NF Jaroslava Heyrovského slavnostně předány

V předvečer nedožitých 113. narozenin prof.Jaroslava Heyrovského (*1890) se již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2003. Získalo je celkem 12 středoškoláků z celé České republiky. Již tradičně je získávají vítězové předmětových olympiád z matematiky a programování, z biologické, chemické a fyzikální olympiády, vybraní laureáti Středoškolské odborné činnosti - letos byli vybráni čtyři z 256 finalistů této největší české tvůrčí soutěže pro středoškoláky, ale nezapomnělo se ani na vítězky dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce. více

24.11.2003 Laureáti Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 2003

Matematická olympiáda kat.A více

24.11.2003 Ceny NF Jaroslava Heyrovského

Před definitivním schválením je letošní seznam laureátů Cen NF JH, který následně zveřejníme. Do Prahy do Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR budou na 18.prosince 2003 pozváni letošní laureáti Cen NF JH 2003. více

10.10.2003 Úspěch práce SOČ na Soutěži Evropské unie pro mladé vědce (EU Contest)

David Sehnal, vítěz celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti v Holešově, vyhrál s prací MATHSTUDIO druhou hlavní cenu v soutěži nejlepších prací středoškolských studentů v rámci Evropy. více

10.10.2003 Učitelé biologie v Ústavu fyz.chemie JH v Praze

Pro učitele biologie a dalších přírodovědných předmětů organizují dr.Jan Stoklasa a dr. Michael Heyrovský ve středu odpoledne 15.října praktický seminář, kde se vedle informací o profesoru Heyrovském dozvědí účastníci i o tom, jak a na čem pracuje ústav fyzikální chemie AV dnes a jaké jsou možnosti pro další kontakty tohoto ústavu s učiteli i studenty středních škol. více

10.10.2003 NJH pozván do Lán

Z pražského Hradu přišlo pozvání od paní Livie Klausové na setkání představitelů některých nadací na 29.10. do zámku v Lánech na pracovní diskusi. Náš NFJH pozvání s díky přijal. více

26.5.2003 Zajímavosti ze Zprávy

Soutěž se konala v Clevelandu, Ohio, USA ve dnech 11-16.5. za účasti více než 1300 finalistů z celého světa (převažující však byl počet účastníků z USA), kteří prezentovali více než 1100 projektů. Soutěže se účastnili i čtyři soutěžící z České republiky. Byli jimi laureáti 24. ročníku národní přehlídky SOČ z června 2002 konané v Holešově: více

26.5.2003 Fotky z USA

Ze soutěže ISEF v USA se vrátili naši reprezentanti (zprávu doc.Klána zveřejníme následně), ale Vy se můžete podívat na fota jejich prezentací podívat už nyní. více

Stránkování

< < <3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
NJH > Novinky