Laureáti za rok 2002

16.12.2005

 

Matematická olympiáda kat.A

Jaroslav Hajek,
Absolvent Gymnázia M. Koperníka, Bílovec
Učitel:Dr.Jaroslav Svrček, CSc.
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Matematická olympiáda - programování

Josef Cibulka,
Absolvent Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1
Učitel: RNDr. Jiří Míček, AG, Praha 1, Štěpánská 22

Fyzikální olympiáda

Miroslav Hejna
Gymnázium F.M. Pelcla Rychnov n. Kněžnou

Středoškolská odborná činnost - SOČ

obor 01 - matematika a mat. informatika - 2. místo
Libor Pavlíček
Modelování diferenčními a diferenciálními rovnicemi.
Gymnázium L. Pika, Opavská 21, Plzeň
konsultant: Ing. Aleš Matas, KMA FAV ZČU , Plzeň
Učitel mat.: PaedDr. Josef Mašek, Gymnázium L. Pika, Plzeň

02 - fyzika - 2. místo
Ondřej Pejcha
Co se děje s AY Draconis
Gymnázium, Slovanské nám 7, Brno
Učitelka:RNDr. Iva Kubištová


03 - chemie - 1. místo
Navrátilová Jana
Geneticky modifikovaná sója a její detekce v surovinách a výrobcích pomocí PCR
Střední průmyslová škola chemická, Vranovská 65, Brno
Učitelka: Ing. Irena Pavlíčková, SPŠCH Brno

Biologická olympiáda

Jakub Těšitel
Gymnázium Olbrachtova 291, Chrudim
Učitelka:Mgr. Jitka Holá

chemická olympiáda

kategorie A:
Eva Pluhařová,
Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov
Učitel: RNDr. Vladimír Vít


kategorie E.
Antonín Hlaváček,
SPŠCh, Brno, Vranovská 65, Brno
Učitelka: Věra Ehrenbergerová

Olympiáda v českém jazyce

1.kategorie
Hommerová Jolana
Gymnázium L.Piky, Opavská 21, Plzeň
Učitelka: Mgr. Hana Matoušková

dějepisná olympiáda

Tušerová Petra
Gymnázium Terezy Novákové 2, Brno
Učitelka :Mgr. Marcela Pazderková

 

NJH > Laureáti > Laureáti za rok 2002