Laureáti za rok 2011

12.6.2013

 

Matematická olympiáda
Kategorie A

  Anh Dung Le,

 z Gymnazia v Tachově ,

učitelka Zdeňka Kutláková,

další úspěch:nejlepší z české delegace na MMO v Amsterodamu v Nizozemí - bronzová medile za 83.místo

 Kategorie P   -3. v celostátním kole MO P 

 Filip Hlásek

 absolvent  Gymnazia Mikulašské nám. Plzeň, nyni student  Matem.fyz.fakulty UK

učitel Mgr. Petr Zrostlík
další úspěch: nejúspěšnější z české delegace na 23. IOI v Pattaye v Thajsku – stříbrná medaile za 30.místo

 

 Fyzikální olympiáda

 Stanislav Fořt

 z gymnázia Pierra de Couberina v Táboře

učitelka RNDr.Dana Daňková
další úspěchy: nejúspěšnější z české delegace na 42.MFO v Bankoku vThajsku – stříbrná medaile za 93.místo, zlatá medaile a diplom absolutního vítěze na Mezinárodní olympiádě z astronomie a astrofyziky, která se konala 25. srpna - 3. září v Katovicích v Polsku.

Cenu NF JH získal již v roce 2009 za samostatnou práci SOČ o sluneční plachetnici.Chemická olympiáda

za kat. A: František Petrouš z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích učitelka Mgr. Jana Polanská další úspěchy: nejúspěšnější Čech na 43.MChO v Ankaře v Turecku – zlatá medaile za 21.místo Cenu NF JH získává podruhé – za obdobné úspěchy v ChO i MchO v loňském roce za kat. E: Martin Kufa ze SPŠCh Pardubice,Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Učitel: Ing. Alena Volejníková

Biologická olympiáda

 Kateřina Medková

z Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradec Králové

učitel: PhDr. Ivo Králíček - získává ocenění NF JH již potřetí (2007, 2009 - Mikát)

další ocenění : bronzová medaile na MBiO v Tchaj-pej na Tajvanu za 98.místo

 

SOČ

Soutěžní obor 04 – biologie, 4. místo

 Tereza Krajčíková

 Název práce: Možnosti využití paramagnetických částic a elektrochemických technik pro analýzu protoonkogenu bcl-2

z Gymnázia v ul. Terezy Novákové v Brně-Řečkovicích (ještě studuje SŠ)

nominovaná na Intel ISEF do USA

 učitel: RNDr.Kateřina Cibulková

 

Soutěžní obor 08 – ochrana a tvorba životního prostředí, 2. místo

 Lukáš Kolář

 Název práce: Studie nulového rodinného domu

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové

 učitel:Ing.arch.Taťána Kusteinová

 

Dějepisná olympiáda

 Jakub Kříž

 ze Základní školy v Pozořicích, dnes student Moravského gymnázia v Brně

učitel: Mgr.Daniela Svobodová

 

 

Olympiáda v českém jazyce

 Eva Ullrichová

 z Gymnázia F.Palackého ve Valašském Meziříčí

 učitelka:Mgr. Marie Dufková

 

NJH > Laureáti > Laureáti za rok 2011