Laureáti za rok 2009

13.12.2010 laureáti, jejich učitelé či konsultanti.

Matematická olympiáda – kat.A

Josef Tkadlec

Gymnázium Jana Keplera , Praha 6

Učitel:RNDr. Helena Kommová,

seminář vedl Michal Rolínek

 

Matematická olympiáda – kat.P

David Klaška

Gymnázium, tř.Kpt. Jaroše, Brno

Učitel:Mgr.Marek Blaha,

RNDr. Jiří Hermann,Ph.D.

 

Fyzikální olympiáda

Jan Humplík

1.České gymnázium Karlovy Vary

Učitel: RNDr. Jan Thomas

 

Chemická olympiáda kat.A

Martin Zábranský

Gymnázium Litoměřická, Praha 9

Učitel: Mgr. Jana Ročková

 

Chemická olympiáda kat.E

Martin Vařeka

SPŠCH Pardubice

Učitel: Ing. Miroslav Pavlata

 

Biologická olympiáda

Michael Mikát

Biskupské gymnázium B.Balbína Hradec Králové

Učitel: PhDr. Ivo Králíček

 

Středoškolská odborná činnost SOČ

Soutěžní obor 02 – fyzika, 2. místo

Stanislav Fořt

Název práce: Stručný úvod do teorie letu sluneční plachetnice

Gymnázium Pierra de Courbertina, Tábor

Učitel: RNDr. Peter Žilavý, Ph.Dr.

 

Soutěžní obor 08 – ochrana a tvorba životního prostředí, 2. místo

Alžběta Elhottová

Název práce: Vstup antibiotik do prostředí a šíření antibiotické rezistence mezi půdními bakteriemi

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České Budějovice

Konsultant: RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.

 

Soutěžní obor 18 – informatika, 4. místo

 Jan Hubík

Název práce: Hromadné zpracování dat o kosmickém záření

Gymnázium Dašická, Pardubice

Učitel:RNDr. Vladimír Vícha

 

Dějepisná olympiáda

Pavel Vajík

ZŠ Šaratice

Učitelka: Mgr. Gita Vespalcová

 

Olympiáda v češtině

Natálie Vydrová

PORG Praha 8, Lindnerova

Učitel:PhDr.Martin Valášek, Ph.D.

NJH > Laureáti > Laureáti za rok 2009