Laureáti za rok 1998

16.12.2005

  

Matematická olympiáda

Pavel Podbrdský, Gymnázium, tř. kpt. Jaroše, Brno, učitel: Mgr. Petr Krupka

Matematická olympiáda - programování

Zdeněk Dvořák,Gymnázium V. Makovského, Nové Město na Moravě, učitel: Karel Koten

Fyzikální olympiáda

Karel Kolář, Gymnázium v Sušici Učitel: RNDr. Petr Mazanec

Chemická olympiáda

  • Kat. A Petr Dobeš, Gymnázium Brno, Křenová ul. Učitelka: Mgr.Jiřina Mundlová
  • Kat.E Jan Pozner, SPŠCH Pardubice Učitel: Ing. Luděk Kosina

Biologická olympiáda

Jan Matějů, Gymnázium Karlovy Vary

Středoškolská odborná činnost - Boskovice l998

  1. Jan Jirsák, Gymnázium V.B.Třebízského, Slaný Za práci Rovnováha v heterogenním systému NaCl - CuCl2 - H20 při 298,15 oK (1. místo v oboru chemie)
  2. Kateřina Výborná, Gymnázium Zborovská , Praha 5 za práci Využití rentgenofluorescenční analýzy pro studium obrazů (1.-3.místo v oboru fyzika)
  3. Zdeněk Berger, Gymnázium Dašická, Pardubice za práci Vliv cirkadiánních rytmů na morfologii jadérek v lymfocytech (2. místo v oboru biologie)

Olympiáda v českém jazyce

Magda Razimová, Gymnázium Z. Wintra, Rakovník

Soutěž mladých historiků

Jana Kubáčková, Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám, učitelka Mgr.Irena Procházková

NJH > Laureáti > Laureáti za rok 1998