Výroční zpráva 2000

16.12.2005

projednána a schválena na pravidelné poradě správní rady dne 14.6.2001 . 

Hlavní akce NF JH

1.Každoroční udílení Cen NF JH
2.Vyslání vítězů SOČ na mezinárodní soutěž INTEL ISEF do USA
3.Metodické a osvětové aktivity

Předání Cen NF JH

se již tradičně uskutečnilo před výročím narození prof.Heyrovského v pátek 15. 12.2000 v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul.3.

Na akci se vedle NF JH a ústavu dále podílel i Institut dětí a mládeže MŠMT. Akce se vedle oceněných studentů účastní i jejich učitelé, rodiče, konsultanti a čestní hosté.

Ceny NF JH 2000 předával předseda Akademie věd ČR prof.ing.Rudolf Zahradník, DrSc. společně s paní Mgr.Jitkou Černou-Heyrovskou.

Na základě návrhů jednotlivých ústředních komisů a výborů získali ceny tito studenti:

Matematická olympiáda
Jan Houštěk, absolvent Gymnázia Pelhřimov
Jan Kynčl, Gymnázium Jilemnice
Učitelka:Mgr.Marie Koudelková, Gymnázium Jilemnice
Matematická olympiáda- programování
Pavel Charvát, absolvent Gymnázia Praha 4, Ohradní
Učitelka: prof.Martina Kučerová, Gymn. Praha 4, Ohradní

Fyzikální olympiáda
Jan Houštěk, absolvent. Gymnázia Pelhřimov
Konsultant:prof.dr.Vybíral, UHK, Hr.Králové
Jiří Chaloupka, absolvent Gymnázium Židlochovice,
Učitelka:Mgr.Hana Stravová, Gymnázium Židlochovice

Chemická olympiáda
Pavel Augustinský, absolvent Gymnázia Havířov
Učitelé.: Mgr.Jiří Mráz, Mgr.Alena. Adámková, G.Havířov
Jiří Kysilka, Gymnázium Nový Bydžov
Učitel: Mgr.Rostislav Doležal, G.N.Bydžov

Biologická olympiáda
Jakub Straka, Gymnázium Praha 9 - Horní Počernice
Učitelka: prof.Marie Křečková

Středoškolská odborná činnost -Rožnov p.Radhoštěm
1.Jan Trojek, Gymnázium Břeclav

za práci Řešení paradoxu STR aneb není nad experimentální důkaz

a 1. až 3.místo v oboru 02 - fyzika

2.Marián Grocký a Jan Pacák, Gymnázium CH.D. Praha 5, Zborovská ul.

za práci Radioaktivita v našem okolí
a 1.-3.místo v oboru 02 - fyzika

3.Tereza Ferencová,Gymnázium Brno - Bystrc

za práci Migrace ropuchy obecné (Bufo bufo) v lokalitě přírodní památky
Žebětínský rybník v průběhu roku 1999 a 1.místo v oboru 04- biologie

Olympiáda v českém jazyce
Jakub Tuček, Biskupské gymnázium Brno
Učitelka.: Mgr.Martina Nováková

Soutěž mladých historiků
Vojtěch Volf , ZŠ Komenského, Nové Strašecí (dnes již student gymnázia)
Učitel.:Mgr.Miroslav Bradáč

Akce byla positivně hodnocena jak v mediích, tak přítomnými hosty a učiteli.

INTEL ISEF 2000

51.ročníku mezinárodní soutěže vědeckotechnických aktivit mládeže INTEL ISEF 2000, která se konala ve dnech 7.až 13.května 2000 v Detroitu, stát Michigan (USA) se za Českou republiku zúčastnili : doc.ing. Petr Klán, CSc. z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR jako vedoucí delegace a soutěžící studenti: Ladislav Prošek z Loun(ipr@iol.cz), Martin Dienstbier z Prahy 5 a Tomáš Hrdlička z Uherského Hradiště.
Student Ladislav Prošek z gymnázia V.Hlavatého v Lounech získal 4.cenu v kategorii Computer Science (Special Awards - Third Award of $150 od IEEE Computer Society a Grand Awards - Fourth Award of $500 od Intel)
Soutěže je rozdělena na 14 kategorií a celkem se jí zúčastnilo 1219 studentů z celého světa. Ladislav Prošek si svoji účast v USA vybojoval vítězstvím na 21.celostátní přehlídce SOČ v Sokolově, kde zvítězil v oboru 10 (elektrotechnika, elektronika, technika počítačů, komunikace) s prací Router protokolu IPX a síťové ovladače seriových a paralelních portů pro DOS ODI, kterou přeložil do angličtiny jako :LANs Without Network Cards (LAN bez síťových karet).
V USA soutěžil v konkurenci 69 autorů projektů v jeho kategorii.
Na vyslání české delegace se podílely : firma INTEL finančně a Nadační fond Jaroslava Heyrovského ve spolupráci s Ústřední komisí SOČ organizačně.

Osvětové aktivity

- byla rozšířena web stránka njh.cz o informace o profesoru Heyrovském
- informační bloky pro učitele o prof.Heyrovském pokračují především v rámci přednášek na pedagogické fakultě UK a UHK, dále na přírodovědecké a MFF UK v Praze a v pedagogických centrech MŠMT.
- NF JH aktivně spolupracuje s Talentcentrem IDM MŠMT (ing.Otto Hoffmann a Ing.M.Fatková).
- prostřednictvím předsedkyně se NF JH zúčastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů a dalších diskusí v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR (např. akce Talentum apod.)

Správní rada

se sešla v průběhu roku 2000 celkem třikrát :
v červnu (účetní uzávěrka a výroční zpráva), listopadu (příprava předávání cen) a v prosinci (vlastní předávání cen).

Nové aktivity NF JH

- představitelé fondu se podílejí na přípravě setkání vítězů slovenské a české SOČ
- byla udělena Cena NF JH vítězce slovenské SOČ (věcná cena + diplom)
- NF JH podpořil cestu studentů na soutěž EU do Nizozemí

 


Vyúčtování zkontroloval:

Ing.Otto Hoffmann.
Předkládá:
Mgr.Jitka Macháčková
předsedkyně správní rady NF JH
25.6.2001

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2000