Výroční zpráva 2010

27.6.2011 Projednána a schválena na poradě správní rady dne 23.6.2011

Soubor:
CENA_NJH_10.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
87kB
Soubor:
PAMET_LIST_10.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
85kB
Soubor:
Ceny_NJH_pozvanka-1.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
23kB

 

Výroční zpráva o činnosti

Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2010

 1. Historie

 

Ustavující schůzka zakladatelů, navržené správní rady a členů čestného předsednictva Nadace Jaroslava Heyrovského se konala 16.6.1993 v Institutu dětí a mládeže MŠMT v Praze 2. Byl projednán první návrh statutu a zakládací listiny.

Dne 10.9.1993 byla Nadace Jaroslava Heyrovského zaregistrována na Obvodním úřadu v Praze 2. Po přestěhování sídla nadace - IDM MŠMT- na začátku roku 1997 do Prahy 10 byla nadace přeregistrována u Obvodního úřadu v Praze 10 (15.10.1997).

Podle nového zákona o nadacích 227/1997 nadace J.H. následně požádala o zápis do nadačního rejstříku už jako Nadační fond Jaroslava Heyrovského (od 3.3.1999).

 

 1. Úvod

 

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2010. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v prosinci 2009 a upřesněny v červnu 2010 (2.pololetí). Celkově je možno konstatovat, že byly splněny záměry pro rok 2010, NF JH vyvíjel aktivity v souladu s plánem i posláním NF JH.

 

 1. Předávání Cen NF JH

 

se datuje od roku 1994, kdy byly ceny uděleny jednotlivě za originální řešení vítězi Matematické olympiády – programování, dále vítězi praktické části Biologické olympiády a dvěma autorům vítězné práce SOČ z fyziky.

Od roku 1996 se rozšířil počet oceňovaných soutěží dále o MO-A, FO, CHO A a E, později byly přibrány i humanitní předmětové soutěže: Olympiáda v českém jazyce (OČJ) a Soutěž mladých historiků – později Dějepisná olympiáda.

Hlavní akcí NF JF je každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

U příležitosti nedožitých 120. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*20.12.1890) se dne  15. 12.20010v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul. 3 již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2010.

Obdrželo je celkem 14 středoškoláků z celé České republiky. (viz dále seznam)

Ocenění autoři SOČ představili své oceněné práce ostatním kolegům a odpovídali na dotazy přítomných.

Za úspěchem v předmětových soutěžící stojí velmi často i učitelé, ačkoliv svorně tvrdili, že jejich žáci jsou tak výjimečně nadaní, že jejich pomoc ani nepotřebovali. Ale i kdyby to byla pravda, tak zájem učitele o výsledky svého žáka je motivující a povzbuzující.

 

Studenty přivítal místopředseda Akademie věd ČR Prof. RNDr. Vlad. Mareček, DrSc., dále je pozdravil Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., čestný předseda AV ČR a pan Jiří Zajíc, zástupce ředitele NIDM MŠMT. Přítomen byl Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., předseda vědecké rady AV ČR.

Na akci se vedle NF JH a Ústavu FCH JH AV ČR dále podílel i Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Předávání cen se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konzultanti, předsedové ústředních výborů olympiád a další milí čestní hosté.

Ceny NF JH 2010 předával Prof. Mareček, Prof. Zahradník, Prof. Zdeněk Hermann a Dr. Michael Heyrovský. O Jaroslavu Heyrovském pohovořil jeho bývalý spolupracovník Prof. RNDr. Robert Kalvoda, DrSc.

Po oficiální části byl prostor i na  neformální rozhovory s hosty a studenty.

Foto z předávání na www.njh.cz v rubrice Fotogalerie.

Tisková zpráva a fotodokumentace z předávání Cen byly rovněž umístěny na webových stránkách ÚFCH JH s adresou www.jh-inst.cas.cz

 

Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu ve výši 2 000 Kč (jedna trojice se dělila o 2100 Kč), diplom a knihy z vydavatelství Academia.

Ocenění učitelé obdrželi Pamětní list, knižní odměnu a nový plakát.

 

MO ADavid Klaška, Gymnázium Brno, tř. kpt.Jaroše 14 učit.:RNDr. Jiří Herman,Ph.D, řed. školy
MOPHynek Jemelík, Gymnázium Brno, třída kpt.Jaroše 14 učit.: Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.
FOJáchym Sýkora, Gymnázium Christiána Dopplera, Praha 5 učit. RNDr. Josef Pavel,CSc.
CHO AOndřej Hák, Gymnázium a SOŠ Hořice učit. RNDr. Lenka Bednářová
CHO AFrantišek Petrouš, Gymnázium Jírovcova, České Budějovice učit. Mgr. Jana Polanská
BiOJitka Tuková, Gymnázium L.Pika, Plzeň učit. RNDr. František Hasch
SOČ 01Tomáš Šváb, SPŠE Plzeň, Koterovská ul. konsultant: RNDr. Josef Pelikán, MFF UK
SOČ 02Lukáš Fajt, Gymnázium Pardubice, Dašická ul. učit: RNDr. Vladimír Vícha, zást. řed.
SOČ 03Vojtěch Adam, Střední zdravotnická škola a VOŠz E.Pöttinga ,Olomouc Michaela Rokytová, Eliška Němcová učit.RNDr. Jiří Stranyánek
SOČ 08Filip Tichánek, Schola Humanitas, Litvínov kons. Mgr. Filip Harabiš, ČZU FŽP, Praha 6 -Suchdol
OČJ 1.katDominika Krásenská, Gymnázium Jihlava, J. Masaryka 1 učit. Zdeněk Krásenský
DOHana Pařízková, Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská ul. Učit.: Mgr. Barbora Štindlová, Mgr. Naděžda Malcová

 

 

Vedle těchto cen uděluje NF JH každoročně Cenu NF JH i slovenským účastníkům české celostátní přehlídky SOČ. Jednalo se o knižní odměny v hodnotě 998 Kč.

 

V červnu 2010 v Chrudimi tyto odměny získali:

Milan Oršula, Lucia Tatayová za práci
Proteomická štúdia niektorých rastlinných bielkovin,

obor 04 - biologie
škola: SOŠ, Rastislavova 332, Nováky


Lukáš Jančík
Podnikatelský záměr Obchodné centrum WOX, s.r.o.

obor 13 - ekonomika a řízení.
škola: SOŠ elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok

Zástupci ÚK SOČ (Ing. Ján Adamus) a NF JH se zúčastnili v květnu 2010

32. celoslovenské přehlídky SOČ v  SR.

 

 1. Sponzoři, partneři, patroni

 

NF JH nezískal v roce 2010 dalšího sponzora .

Nakladatelství Academia věnovalo oceněným studentům i učitelům prostřednictvím knihovny AV hodnotné knižní dary.

 

 1. Hodnocení akcí pro učitele a žáky středních škol

 

V roce 20010 stejně jako v letech minulých, uspořádal ÚFCH JH AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s NFJH řadu akcí pro středoškolské studenty a pedagogy.

Organizačně byly akce zajišťovány tajemnicí zástupce ředitele pro vědu a výchovu

ing. K. Stejskalovou, CSc.

Akce věnované vzdělávání středoškolských studentů a pedagogů (odborné stáže a praxe studentů v laboratořích, popularizační přednášky či exkurse) navštívilo v roce 2010 téměř 1120 zájemců. Při vzdělávání mládeže ústav pravidelně spolupracuje vedle Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského také např. s odborem projektů a grantů AVČR (na projektu Otevřená věda II, Otevřená věda pedagogům, Nebojte se vědy), Českou hlavou (projekt IPN PTPO poskytovatele MŠMT) či Goethe Institutem v Praze (projekt Němčina pro bystré hlavy).

Obdobně jako v letech minulých i v roce 2010 ústav uspořádal několik popularizačních akcí pro studenty a širokou veřejnost, z nichž nejvýznamnějšími byly: Den otevřených dveří (3 a 4.11.2010; 410 účastníků); úspěšná putovní výstava ke 120. výročí narození Jaroslava Heyrovského s názvem Příběh kapky pokračovala dvěma novými výstavami v  Praze a Olomouci, které zhlédlo 1300 návštěvníků a celkový počet návštěvníků za roky 2009/2010 tak vzrostl na 6000 (již proběhlo celkem 5 různých výstav ve 4 městech v trvání 6 měsíců - http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky); putovní výstava fotografií z mikroskopů pořízená vědci z ÚFCH JH s názvem Nanosvět očima mikroskopů navštívila 2x Prahu (Malá galerie vědeckého obrazu na MFF UK v Praze; budova AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky 2010) a Olomouc (PřF Univerzity Palackého- podzim 2010) či již 6. ročník výstavy amatérských uměleckých prací vědců z ÚFCH JH s názvem Nejen prací živ je člověk (prosinec 2010 v budově ÚFCH JH).

Popularizaci výsledků VaV se věnují pravidelně aktualizované stránky s adresou http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje či http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky.

 

Většina akcí je medializována prostřednictvím webové presentace projektu, tisku, rozhlasu případně i televize. Výstupy z médií jsou monitorovány a zpracovány ve webové aplikaci ústavu v odkazu Média.

 

NF JH sponzoruje administraci a provoz stránek www.soc.cz .

 

6 .Správní rada

 

se sešla v průběhu roku 2010 celkem třikrát :

v červnu (účetní uzávěrka, výroční zpráva, plán 2010 –2.pololetí, ),

v listopadu (neúplná - příprava předávání cen)

v prosinci (vlastní předávání cen).

 

 

7.Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

 

Členové správní rady:

 

Dr. Michael Heyrovský -zakladatel

Mgr. Jitka Černá - Heyrovská, místopředsedkyně

Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně, předsedkyně ÚK SOČ

Doc. RNDr. Leo Boček,CSc. za matematickou olympiádu ( MFF UK Praha)

Prof. RNDr. Ivo Volf,CSc., předseda fyzikální olympiády (Univerzita Hradec Králové)

Doc. RNDr. Karel Holada,CSc., býv. proděkan PedF UK Praha

RNDr. František Zemánek,CSc. za chemickou olympiádu (PřF UK Praha)

Doc. Ing. Mgr. Petr Klán,CSc. – věd. prac. Ústavu informatiky AV ČR,

Ing. Květoslava Stejskalová,CSc., tajemnice zástupce ředitele pro vědu a výchovu ÚFCH JH AVČR, v.v.i.

 

Revizor

Ing. Otto Hoffmann

 

8.Vztahy s veřejností

 

V mediích byly v souvislosti se slavnostním předáváním Cen NF JH zveřejněny informace v Českém rozhlasu, deníku Právo a v odborném metodickém časopisu SPN Chemie, Biologie, Zeměpis,

Průběžně je aktualizována www stránka NFJH (www.njh.cz), která byla spuštěna v r.1999. (v příloze statistické údaje sledovanosti) Nejvyšší sledovanost byla v měsících červnu, listopadu a prosinci, celoročně oproti předchozím letům se sledovanost zvýšila.

 

9.Další osvětové aktivity

 

NF JH aktivně spolupracoval s Talentcentrem NIDM MŠMT (Ing. M. Fatková ), jeho vedoucí PhDr. Evou Schneiderovou a další pracovníci NIDM se pravidelně účastní předávání Cen.

Prostřednictvím předsedkyně, ing. Stejskalové a Doc. Klána se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR - např. účastí na tvůrčí dílně SOČ v Brně (4.Q) , letní škole mladých vědců v Brně, semináři v Pardubicích, akcí České hlavy i hlavičky, Otevřené vědy, akcí Jihomoravského centra atp.

 

10.Stručná informace o hospodaření v roce 2010

 

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

Výsledky hospodaření kontroloval Ing. Otto Hoffmann se závěrem, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu se statutem NF JH. (viz revizní zpráva)

 

11.Přehled poskytnutých nadačních příspěvků

 

11 x 2 000 Kč laureátům Cen NFJH

1 x 2100 (pro trojici) – celkem 24 100 Kč

Ceny pro laureáty slovenské SOČ ve výši 998 Kč (knižní odměny)

Knižní ceny pro učitele

 

12.Poděkování

 

patří všem členům správní rady a spolupracovníkům, kteří bez nároků na honoráře spolupracují obětavě s naším nadačním fondem. Velmi si ceníme pomoci paní Ing. Mirky Fatkové z NIDM MŠMT, vedení a dalším nejmenovaným pracovníkům Ústavu FCH JH AV, děkujeme redakci časopisu Vesmír a nakladatelství Academia za přízeň, které se nám od nich dostává.

 

13.Základní informace o nadačním fondu Jaroslava Heyrovského

 

 • sídlo: Sámova 3, Praha 10
 • kontaktní adresa předsedkyně : 18000 Praha 8, Na Truhlářce 4,
 • Dr.Heyrovského do ústavu: ÚFCH JH AV, Dolejškova 3, Praha 8
 • fax předsedkyně : 284681229, mobil 777 910 661
 • www.njh.cz, jitka@machacek.cz,
 • bankovní spojení:4565359/0800 (ČS a.s. Praha 2)
 • IČO : 60432047
 • Angl. Název : Jaroslav Heyrovský Endowment Fund

 

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2010 byla projednána a schválena na pravidelné (výroční) poradě správní rady dne 23.6.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2010