Výroční zpráva 2003

16.12.2005

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2003. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v červnu a upřesněny v říjnu .2003. Celkově je možno konstatovat, že byly splněný záměry pro rok 2003. Během roku se uskutečnila tři zasedání správní rady, o kterých jsou pořízeny zápisy.

Hlavní akce NF JH v roce 2003

Hlavní akcí NF JF bylo každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Předání Cen NF JH

V předvečer nedožitých 113. narozenin prof.Jaroslava Heyrovského (*1890) se ve čtvrtek 18. 12.2003 v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul. 3 již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2003. Obdrželo je celkem 12 středoškoláků z celé České republiky. Získávají je navržení vítězové předmětových olympiád z matematiky a programování, z biologické, chemické a fyzikální olympiády, vybraní laureáti Středoškolské odborné činnosti - letos byli vybráni čtyři z 256 finalistů této největší české tvůrčí soutěže pro středoškoláky, ale nezapomnělo se ani na vítězky dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce.

 

Ke studentům vedle prof. Zahradníka promluvil i první laureát České hlavy prof. dr. Zdeněk Herman, DrSc. Účastníci předávání shlédli nový filmový dokument o prof. Heyrovském, pohovořili i žáci a pokračovatelé prof. Heyrovského.

 

Ocenění sočkaři představili ostatním kolegům své vítězné práce. Zcela novým prvkem byl sólový zpět Jakuba Pustiny, zívajícího chemika, který sám docela nedávno (1999) získal stejnou Cenu NF JH . Závěr odpoledne byl dovršen promítaným "živým" pokusem s tepající rtuťovou kapkou, oblíbeným to pokusem prof.Heyrovského.

Na akci se vedle NF JH a Ústavu FCH JH AV ČR dále podílel i Institut dětí a mládeže MŠMT. Akce se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konsultanti, předsedové ústředních výborů olympiád a čestní hosté.Ceny NF JH 2003 předával čestný předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. společně s paní Mgr.Jitkou Černou-Heyrovskou.

 

Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu, nově i knižní poukázku z vydavatelství Academia a diplom, ocenění učitelé obdrželi pamětní list . Akce byla positivně hodnocena jak v mediích, ale především přítomnými hosty , učiteli a řediteli oceněných učitelů i studentů. ( Přehled oceněných studentů viz příloha 1)

JMÉNA OCENĚNÝCH UČITELŮ

Mgr.Miroslav Novák

 

Mgr.Milan Klouček

 

Hana Vodňanská

 

Ing.Vladimír Ďurči

 

Mgr.Vítězslav Myška

 

Dr.Janáková

 

Ing.Martin Kronďák

 

Mgr.Jana Koutná

 

Mgr.Milan Vlček

 

Mgr.Jiří Ondráček

 

Ing.Iva Ullrichová

 

Mgr.Marin Vrbický

 

PhDr.Květa Rysová

 

INTEL ISEF 2003 - ročník mezinárodní soutěže vědeckotechnických aktivit mládeže

Na vyslání české delegace se podílely : firma INTEL sponzorsky a Nadační fond Jaroslava Heyrovského ve spolupráci s Ústřední komisí SOČ organizačně. (Zpráva o akci viz příloha 2)

Osvětové aktivity

 • průběžně je aktualizována www stránka NFJH (www.njh.cz)
 • informační bloky pro učitele o prof.Heyrovském pokračují především v rámci přednášek na pedagogické fakultě UK a UHK, dále na přírodovědecké a MFF UK v Praze .
 • NF JH aktivně spolupracuje s Talentcentrem IDM MŠMT (ing.Otto Hoffmann a Ing.M.Fatková)
 • prostřednictvím předsedkyně a ing.Otto Hoffmanna se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR (Brno, Pardubice aj).
 • Na pozvání manželky prezidenta ČR se předsedkyně správní rady účastnila přijetí představitelů vybraných nadací na zámku v Lánech dne 29.10.2003, kde bylo předběžně domluveno převzetí záštity ing.Klausové nad mezinárodní konferencí SOČ v dubnu 2004 v Brně.

Správní rada

se sešla v průběhu roku 2003 celkem třikrát :

 • v červnu (účetní uzávěrka a výroční zpráva, plán),
 • v říjnu (projednání dalších cílů, příprava předávání cen)
 • v prosinci (vlastní předávání cen).

Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Členové správní rady:

Michael Heyrovský

 

Jitka Černá - Heyrovská

 

Jitka Macháčková

 

Leo Boček

 

Jan Stoklasa

 

Ivo Volf

 

Karel Holada

 

František Zemánek

 

Otto Hoffmann (revizor)

 

V červnu 2001 požádal vzhledem k odchodu z IDM o uvolnění ze všech funkcí ve správní radě pan Mgr.Petr Pajkrt, ředitel IDM MŠMT.Svými úkoly pověřil pana ing.Ottu Hoffmanna. Správní rada tuto resignaci přijala. Na svá jednání zve rada pana doc.ing.Mgr.Petra Klána z Akademie věd ČR.

Další aktivity NF JH

 • představitelé fondu se podíleli na přípravě setkání vítězů SOČ slovenských a českých studentů v r.2004 - byl zpracován společný projekt na akci s brněnským Sdružením na podporu talentované mládeže České republiky ( Pozn..akce se konala v dubnu 2004 v Brně)
 • byla udělena Cena NF JH vítězi slovenské SOČ (věcná cena + diplom)
 • NF JH podpořil cestu studentů na soutěž EU

Vyúčtování

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr.Elišky Škorničkové. Zkontroloval Ing.Otto Hoffmann.

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2003 byla projednána a schválena na pravidelné poradě správní rady dne 15.6.2004.

Laureáti Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 2003

Matematická olympiáda kat.A

Jan Moláček,

Gymnázium J.K.Tyla, Tylovo nábřeží 682,500 02 Hradec Králové

Mgr. Miroslav Novák,učit.

Matematická olympiáda - programování

Jan Kadlec,

Gymnázium Ch.Dopplera, Zborovská 45,150 00 Praha 5,

Mgr. Milan Klouček,učit.

Fyzikální olympiáda

Matouš Ringel,

Gymnázium Broumov

Učit.Hana Vodňanská

 

Středoškolská odborná činnost - SOČ

obor 01 - matematika a matematická informatika

Jiří Danihelka

SPŠ a VOŠ, Karla Čapka 402, Písek

učit. Ing.Vladimír Ďurči

obor 02 - fyzika

Martin Folta

SPŠ stavební, Středoškolská 3, Ostrava -Zábřeh

Učit.Mgr.Vítězslav Myška

 

obor 03 - chemie

Jiří Tutsch

SPŠ MV, Pod Táborem 102/5, Praha 9

učitel:dr.Janáková ,konsultant:Ing.Martin Kronďák ,VŠCHT Praha

obor 10 - elektrotechnika

Martin Řezáč

Gymnázium J. Wolkera, Kolárova 3, 796 01 Prostějov

učit. Mgr .Jana Koutná

Biologická olympiáda

Pavla Spáčilová,

Gymnázium Havířov- Podlesí, Studentská 11

učit.Mgr.Milan Vlček

Chemická olympiáda

kategorie A

Tomáš Mikulka

Klvaňovo gymnázium, Komenského 549, 697 11 Kyjov

Učit.Mgr. Jiří Ondráček

kategorie E

Mario Babuněk:

adresa školy: SPŠ a SOU, Studentská 1384, Hranice

učit. Ing. Iva Ullrichová

Dějepisná olympiáda

Früblingová Lucie

ZŠ, Sokolská 256, 257 63 Trhový Štěpánov

Učit. Mgr. Martin Vrbický

Olympiáda v českém jazyce

Rysová Magdaléna

ZŠ TGM, Komenského 256, 387 32 Sedlice

učit. PhDr. Květa Rysová

 

Zpráva o účasti českého týmu na Intel International Science and Engineering Fair ISEF 2003

Soutěž se konala v Clevelandu, Ohio, USA ve dnech 11-16.5. za účasti více než 1300 finalistů z celého světa (převažující však byl počet účastníků z USA), kteří prezentovali více než 1100 projektů. Soutěže se účastnili i čtyři soutěžící z České republiky. Byli jimi laureáti 24. ročníku národní přehlídky SOČ z června 2002 konané v Holešově:

 • Lukáš Vídeňský, Gymnázium, Tř. kpt. Jaroše Brno s prací "Hudební akustika. Tibetské mísy." zařazenou do kategorie Physics.
 • Lucie Lammelová a Jana Svobodová, Gymnázium Říčany s prací "Okenní kružby chrámu sv. Barbory" zařazenou do kategorie týmových prací.
 • Lydie Navrátilová, Arcibiskupské gymnázium Kroměříž s prací "Srovnání vegetace a půdních poměrů některých ostravských hald" zařazenou do kategorie "Environmental Science".

Jako pedagogický doprovod byl určen Doc. Petr Klán z Ústavu informatiky AV ČR z titulu dlouholeté práce v odborné komisi SOČ a člena Ústřední komise SOČ. Finanční náklady českého týmu pokryl sponzor akce - pobočka firmy Intel pro východní Evropu.

 

Cesta

Cesta tam začala v sobotu 10.5. ráno v 7:30 a probíhala po trase Praha-Paříž-Atlanta-Cleveland. Byla zajištěna leteckou společností Delta s přestupem v Paříži a Atlantě. Cesta zpět probíhala po trase Cleveland-Cincinnati-Paříž-Praha a byla opět pokryta leteckou společností Delta. Odlet z Clevelandu byl v sobotu 17.5. večer v 17:00.

 

Při cestě z Prahy do Paříže vinou pozdního příchodu pilotů odstartovalo letadlo s více jak 30 min. zpožděním. Ten čas citelně chyběl v Paříži, kdy nám na přestup zůstalo 30 minut a letadlo do Atlanty jsme stihli o vteřiny. Pokud by se letadlo nepodařilo stihnout, zhroutil by se celý program cesty. Na základě zkušeností je vždy lépe mít před zaoceánským letem min. 2 hodiny na přestup. Vzhledem k tomu, že jízdenky zajišťovali organizátoři soutěže, nebylo toto možné ovlivnit. To se vymstilo i při cestě zpět, kdy nám v Cincinnati letadlo o pár minut uletělo. Dostali jsme sice od letecké společnosti náhradní ubytování, avšak odlet se o den opozdil. Zaoceánské letadlo bylo tentokrát poměrně pohodlné, co se týká prostoru.

 

Před letištěm v Clevelandu (ačkoliv jsme měli přes hodinu zpoždění) na nás čekal autobus, dopředu objednaný z Prahy. Ten nás odvezl do hotelu. Tuto dopravu zajišťují organizátoři vědecké přehlídky a jde o nesmírně užitečnou věc z hlediska toho, že účast na takové soutěži s sebou nese mnoho zavazadel navíc. Studenti si přivážejí své prezentace a soutěžní modely.

 

Ubytování

Ubytování organizátoři zajistili v hotelu SHERATON, který byl na seznamu hotelů doporučených organizátory pro ubytování na ISEF. Hotel byl dobře zvolený, neboť ležel nedaleko Cleveland Convention Center, místa konání přehlídky. Ubytování bylo na velmi dobré úrovni, bylo však opět (jako v minulých letech) snad až příliš komfortní, neboť vlastní účast na soutěži je poměrně časově náročná a tak nebylo možné využívat žádné hotelové služby, které byly v ceně ubytování. Výběr hotelů však je věcí organizátorů. Cena za jeden pokoj/noc byla 142 USD. My jsme obdrželi tři pokoje, každý pro 1-4 osoby. Jeden společný pro dívky, jeden pro L. Vídeňského a jeden pro pedagogický doprovod. Dívky vyjadřovaly svou nespokojenost spolu bydlet na pokoji. Trvaly na tom, že se jedna přestěhuje k L. Vídeňskému nebo ke mně. To jsem v rámci dobré etikety zamítnul, neboť jsem jejich pokoj i podmínky pro nocování považoval za dostatečně dobré. V Clevelandu se objevil ještě M. Křesťan, účastník ISEFu před dvěma roky a také člověk, který tam působil určité problémy. Jeho prosbě, zda by se mohl ubytovat s Lukášem, neboť nemohl sehnat vhodné ubytování, jsem z hlediska prosté lidské slušnosti, po dohodě v recepci hotelu a po souhlasu Lukáše, vyhověl. Zároveň jsem se s ním dohodnul, že za ubytování zaplatí polovinu ceny pokoje (celkem 497 USD) s tím, že se peníze buď vrátí organizátorům nebo je vložím do Nadace J. Heyrovského, kde budou k dispozici pro příští roky. Situace, že účastníci v letošním roce nedostali kapesné byla sice mimořádná, avšak mělo by se příště studentům pomoci alespoň se symbolickým kapesným 100-200 USD.

 

Program

Prvním úkolem po příjezdu byla v neděli ráno 11.5. oficiální registrace. Registrace probíhala v Cleveland Convention Center jako obvykle zvlášť pro národní a zvlášť pro mezinárodní delegace. Vzhledem k SARS nedojely některé větší delegace, proto registrace byla, na rozdíl od minulých let, poměrně rychlá. Spočívala v tom, že organizátoři provedou kontrolu formálních náležitostí a zaplacení registračních poplatků. To předem z ČR zajišťovala paní Ing. M. Fatková z IDM a bylo to zajištěno, jako již tradičně bezchybně, za což patří paní Fatkové upřímný dík. V rámci registrace organizátoři předali identifikační karty pro všechny finalisty i doprovod. Bez nich se není možné na soutěžní akce vůbec dostat.

 

Hned po získání oficiální registrace se náš tým přesunul do tzv. SRC (Scientific Review Committee). Tady sdělují, zda přihlášená práce má nějakou závadu nebo ne, tj. zda vyhovuje poměrně přísným formálním kritériím. Jde o získání tzv. zlatého razítka, které každého finalistu opravňuje k postavení prezentace pro vlastní soutěž. Pokud SRC sdělí nějaké nedostatky, je možné je odstranit přímo na místě. Pokud jsou závažnější, práce je ze soutěžní přehlídky vyřazena. Dvě přihlášky máme bez závad. Pouze Lukáš má problém s abstraktem. Požadavkem je, aby z abstraktu zmizela poslední věta, že práci věnoval obětem násilného napadení Tibetu Čínou. Na možný problém s uvedenou větou jsem Lukáše upozornil již v Praze, Lukáš však na větě trval. V místnosti sousedící se SRC byl k účelu oprav počítač a pomocnice. Ta se přes heslo a přidělené číslo práce dostala k původní přihlášce, uvedenou větu z abstraktu vymazala a přihlášku znovu vytiskla. Vrátili jsme se zpět do SRC, kde jsme přihlášku odevzdali. Poměrně bez obtíží jsme tedy získali zlatá razítka pro všechny tři práce. Myslím, že to je důsledek zvýšené pozornosti z naší strany při přípravě, kdy jsme se na jeden den na počátku února sešli a vše společně připravili s využitím zkušeností z předchozích let. Dávám tedy našim soutěžícím volno k výletu do místní zoo a deštného pralesa, který si koupili.

 

V 15:00 se otevřela výstavní hala. Provedl jsem kontrolu našich prezentačních boxů. V každém boxu je stolek s označením čísla práce (tzv. booth number). Vše se zdá v pořádku. I elektrické zásuvky, které jsme požadovali. Začala pracovat také tzv. e-hala s cca 80 počítači, kde je možný přístup k Internetu.

 

V pondělí 12.5. ráno v 8:00 zahajujeme stavbu prezentací ve výstavní hale. Organizátoři nám ještě zajišťují redukce k elektrickým zásuvkám, aby bylo možné do nich zapnout notebooky, které soutěžící přivezli, a které doplňují jejich prezentace. V 15:30 máme dvě naše prezentace (Lydie a Lukáš) postavené. Nutné říci, že to měli skutečně pěkně připravené již z domova. Je ještě potřebné vyplnit několik formulářů. Po jejich odevzdání se dostavila kontrola inspektora na splnění formálních kritérií prezentace a její nezávadnosti i bezpečnosti, což je nutné, aby práce vůbec mohly vstoupit do soutěže. Všechny naše prezentace prošly touto kontrolou bez závad, až na jeden problém. Organizátoři požadovali, aby u všech použitých fotografií byl uveden jejich zdroj. Něco si soutěžící pamatovali, něco necháváme na zítra, neboť je čas jít na slavnostní večerní zahájení do nedaleké sportovní haly, která je součástí komplexu Convention Center. Prezentace Lucie a Jany zůstává nedokončená také na zítra.

 

Slavnostní zahájení se neslo v duchu soutěže. Dva čtyřčlenné týmy (vědci+technologové) vedené čelnými představiteli Intelu soutěžily ve vědomostní soutěži. Když navrhly nějakou odpověď, ptaly se publika, zda s tím souhlasí. Slavnostní projevy měli guvernér státu Ohio (řekl, že čím více peněz v Clevelandu utratíme, tím více bude na vědu) a starostka Clevelandu. Na předtočeném videu se postupně představovaly jednotlivé státy.

 

V úterý 13.5. se od rána soustředíme na dohledání zdrojů obrázků (pomocí Internetu) a na dokončení poslední prezentace. To se během dopoledne daří a dostáváme příslušná povolení. Odpoledne probíhá zahajovací ceremonie na úrovni města Clevelandu. Je v nepříliš vzdáleném muzeu moderní hudby a technickém muzeu, kde je malé občerstvení a volný pohyb po těchto institucích. Večer se studenty procházím a cvičím prezentace.

 

Středa 14.5. je hlavním soutěžním dnem. Výstavní hala je v tento den otevřena od 12:00 až do noci pouze pro soutěžící. K prezentacím se postupně dostavují jednotliví porotci oborových komisí. Každý porotce si krátce vyslechne, v čem práce spočívá a pokládá řadu otázek. Někteří z porotců se s pracemi seznámili předem, tak mají pouze otázky. Letos jsme dostali ke každé práci jednoho tlumočníka, který studentům pomáhá. Setkání s nimi proběhlo dopoledne. Večer je pro soutěžící připravena diskotéka a pro doprovody společenský večer v místním divadle.

 

Ve čtvrtek 15.5. je tzv. veřejný den (public day). Soutěžící jsou rovněž u svých prací, neboť je veletržní hala přístupná veřejnosti. Zejména okolní školy této možnosti hojně využívají a soutěžící odpovídají na dotazy návštěvníků a referují o své práci. Nutno říci, že zejména práce Lukáše je mediálně velmi zajímavá a prakticky od počátku týdne neustále obklopena diváky, kterým Lukáš vysvětluje princip vzniku zvuku v tibetským mísách a zároveň na tibetské mísy hraje. Také práce Lucie a Jany je graficky velmi přitažlivá a odborně srozumitelná a zájemců je mnoho. Odpoledne probíhá vyhlášení zvláštních cen. Jde o ceny vědeckých společností a dalších asociací. Práce Jany a Lucie získává první zvláštní cenu společnosti Eastman Kodak, která pro každou obnáší fotoaparáty a 1000 USD. Fotoaparáty také získá vedoucí jejich práce. Jde o nesporný úspěch v konkurenci více jak 1100 projektů.

 

V pátek 16.5. odpoledne je oficiální vyhlášení výsledků celé soutěže. Příloha se seznamem hlavních i zvláštních cen je přílohou této zprávy. Ceny předávají významné osobnosti. Český tým na soutěži neobdržel žádnou z hlavních cen.

Zhodnocení

Na počátku února jsme v Praze s paní Ing. Fatkovou a soutěžícími udělali jednodenní sobotní soustředění, při kterém jsme se snažili dobře připravit formální náležitosti. Zejména informovat studenty o soutěži, připravit potřebné formuláře a posoudit a upravit abstrakta vybraných prací. To jsou poměrně klíčové záležitosti, neboť jde o první dokumenty, se kterými se porotci setkávají. Dalším účelem soustředění byla systémová příprava prezentací. Z tohoto pohledu považuji naši účast za velmi dobře připravenou. Rovněž studenti věnovali pozornost svým prezentacím a jak již bylo výše řečeno, prezentace byly velice dobré.

ČR prezentovala tři skutečně nadějné projekty. Pokud bych je měl hodnotit jednotlivě z hlediska možného získání některé z hlavních cen (a při takové konkurenci projektů je vidět každá maličkost), potom:

 • Lukáš měl projekt nesporně mediálně velmi atraktivní. Objevil se dokonce i v krátkém filmu o soutěži, který byl promítán na závěr. Lukáš v sobě pěkně spojil odborné schopnosti s verbálním projevem. Protože šlo o experimentální výzkum, kterému chyběla nějaká hlubší teoretická analýza, domnívám se, že právě tohle mohlo na porotce - fyziky působit nepříznivě z hlediska udělení možné ceny mezi dalšími cca 70 projekty.
 • Lucie a Jana vsadily spíše na grafické provedení a obrazný popis, jak konstruovat okenní kružby. Příslušná geometrie zůstávala trochu v pozadí jejich obhajoby, prezentace i snažení. I když byla v kategorii týmových projektů, byla totiž na hodnocení zařazena do oboru matematika. A porotci matematici by tam, domnívám se, raději na prvním místě viděli tu matematiku. Možná byly trochu také rezervy ve verbální komunikaci. V každém případě šlo o jednu z nejlepších prací, které jsme zatím na ISEFu měli. Jak svým nápadem, tak svým přínosem. I když to při našem setkání v únoru vypadalo, že děvčata se soustřeďují spíše na matematiku a na SOČ byla práce v tomto oboru, ze zaměření prezentace dospívám k názoru, že jsme možná měli trochu taktizovat a zařadit práci třeba do oboru "Engineering".
 • Lydii, ačkoliv řešila problém, který byl pevně ohraničený a společensky zajímavý, chyběl podle mého hlubší pohled do problému, znalosti a profesionálnější zájem. Prostě problémem nežila, ráno s ním nevstávala a večer neusínala. Navíc při prezentaci působila sice mile, ale trochu nejistě. To myslím na každého porotce nepříznivě zapůsobí.

 

Celkově však myslím, že šlo o nadprůměrnou reprezentaci ČR.

 

Příští ISEF bude v r. 2004 v Portlandu. Jako přílohu přikládám příslušný dokument obsahující potřebné přihlášky.

 

Cestovní zprávu napsal Petr Klán, dne 21.5. 2003 v Praze a stvrzuje zde uvedené údaje podpisem.

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2003