Výroční zpráva 2008

 1. Historie

Ustavující schůzka zakladatelů, navržené správní rady a členů čestného předsednictva Nadace Jaroslava Heyrovského se konala 16.6.1993 v Institutu dětí a mládeže MŠMT v Praze 2. Byl projednán první návrh statutu a zakládací listiny.

Dne 10.9.1993 byla Nadace Jaroslava Heyrovského zaregistrována na Obvodním úřadu v Praze 2. Po přestěhování sídla nadace - IDM MŠMT- na začátku roku 1997 do Prahy 10 byla nadace přeregistrována u Obvodního úřadu v Praze 10 (15.10.1997).

Podle nového zákona o nadacích 227/1997 nadace J.H. následně požádala o zápis do nadačního rejstříku už jako Nadační fond Jaroslava Heyrovského (od 3.3.1999).

 

 1. Úvod

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2008. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v prosinci 2007 a upřesněny v červnu 2008 (2.pololetí). Celkově je možno konstatovat, že byly splněny záměry pro rok 2008,NF JH vyvíjel aktivity v souladu s plánem i posláním NF JH.

 

 1. Předávání Cen NF JH

se datuje od roku 1994, kdy byly ceny uděleny jednotlivě za originální řešení vítězi Matematické olympiády – programování, dále vítězi praktické části Biologické olympiády a dvěma autorům vítězné práce SOČ z fyziky.

Od roku 1996 se rozšířil počet oceňovaných soutěží dále o MO-A, FO, CHO A a E, později byly přibrány i humanitní předmětové soutěže: Olympiáda v českém jazyce (OČJ) a Soutěž mladých historiků – později Dějepisná olympiáda.

Hlavní akcí NF JF je každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy..

U příležitosti nedožitých 118. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*20.12.1890) se dne  18. 12.2008 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul. 3 již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2008.

Obdrželo je celkem 12 středoškoláků z celé České republiky. (viz dále seznam)

Ocenění autoři SOČ představili své oceněné práce ostatním kolegům a odpovídali na dotazy přítomných.

Za úspěchem v předmětových soutěžící stojí velmi často i učitelé, ačkoliv svorně tvrdili, že jejich žáci jsou tak výjimečně nadaní, že jejich pomoc ani nepotřebovali.Ale i kdyby to byla pravda, tak zájem učitele o výsledky svého žáka je motivující a povzbuzující. Nebylo bez zajímavosti, že i v roce 2008 nikdo z oceněných studentů nebyl z Prahy, ačkoliv mnozí z nich od podzimu začali na pražských vysokých školách studovat.

Studenty přivítal náměstek ředitele ústavu ., dále je pozdravil prof.Zdeněk Hermanna a zástupce ministerstva školství.

Na akci se vedle NF JH a Ústavu FCH JH AV ČR dále podílel i Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Předávání cen se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konzultanti, předsedové ústředních výborů olympiád a další milí čestní hosté.Ceny NF JH 2008 předával Prof.RNDr. Zdeněk Hermann a  Dr. Michaelem Heyrovským. Po oficiální části byl prostor i na  neformální rozhovory s hosty a studenty. Foto na www.njh.cz v rubrice Fotogalerie.Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu ve výši 2 000 Kč (jedna dvojice se dělila na 2x 1000 Kč), diplom a knihy z vydavatelství Academia.

Ocenění učitelé obdrželi Pamětní list, knižní odměnu a nový plakát.

Laureáti Cen NF JH 2008, jejich učitelé a konsultanti

Matematická olympiáda - kat.A   

Miroslav Klimoš, Gymnázium M.Koperníka, Bílovec,  

Učitel RNDr. Jaroslav Švrček,CSc., PřF PU Olomouc

Matematická olympiáda - kat. Programování   

David Klaška, Gymnázium tř.Kpt.Jaroše,  Brno ,      

konsultant: RNDr.Jaroslav Švrček,CSc., PřF PU Olomouc

Učitel: RNDr.Jiří Herman,Ph.D.,ředitel gymnázia

Fyzikální olympiáda

Jan Hermann, Gymnázium Český Krumlov-absolvent

Učitelé:Mgr.Šárka Adamcová

RNDr.Stanislav Waldauf

Chemická olympiáda

kat. A-byla udělena  dvě první místa– o cenu se dělí:

Jiří Janoušek ,Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim

Učitel: RNDr. Zuzana  Michalková

Petr Motloch ,Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek – Místek

Učitel: Mgr. Hana Šopková

 kat. E

Martin Franc, SPŠCH Pardubice - absolvent

Učitel: Ing. Jana Šedová,zast.řed.

 

Biologická olympiáda

Ondrej Korabek, Církevní gymnázium Sv. Voršily, Kutná Hora

Učitel: Mgr. Karel Vopařil

Středoškolská odborná činnost

Soutěžní obor 01 – matematika a statistika, 3. místo

Robert Šiška, Gymnázium Kroměříž,

Název práce: Univerzalita v celulárních automatech

Učitel: RNDr.Anna Zámečníková

 

 Soutěžní obor 03 – chemie, 3. místo

Olga Ryparová, Gymnázium Hranice

Název práce: Analýza mikroorganizmů kapilární elektroforézou

konsultant: Dr.Jan Petr, Francie

 

 Soutěžní obor 08 – ochrana a tvorba životního prostředí, 1. místo

Autor: Jan Havlíček, SOŠ OTŽP Veselí nad Lužnicí

Název práce: Výskyt sýce rousného (Aegolius funereus), puštíka obecného (Strix aluco) a kalouse ušatého (Asio otus) na Křišťanovo-Zbytinsku v letech 2005-2008.

Konsultant:Ing.Bohuslav Kloubec,PhD,CHKO Třeboňsko

Učitel:Ing.Josef Míchal,SOŠ Veselí

 

Olympiáda v českém jazyce  

 Gabrielová Hana,Gymnázium Strakonice

Učitel :Mgr. Miroslav Hruška


Dějepisná olympiáda            

Bartonec Daniel, Mendelovo gymnázium, Opava

Učitel :Mgr. Prošvicová Jana

 

Vedle těchto cen uděluje NF JH každoročně Cenu NF JH i třem slovenským účastníkům české celostátní přehlídky SOČ. Jednalo se o knižní odměny v hodnotě 1 697 Kč. V červnu 2008 ve Varnsdofu tyto odměny získali:

 

1. Lubomír Urbančok ,

Gymnázium Filakovo,

za práci z oboru Fyzika : Štúdium vybraných premennych hviezd

 

2.Jana Oslancová se Zuzanou Stranovskou

Gymnázium Alb.Einsteina v Bratislavě za práci

Dobrý deň, milý pán Einstein

 

 

Zástupci ÚK SOČ a NF JH se zúčastnili v květnu 2008 30.celoslovenské přehlídky SOČ v  SR.

 

 1. Sponzoři, partneři, patroni

NF JH získal v roce 2008 další spolupracovníky a sponzory.

Nakladatelství Academia věnovalo oceněným studentům i učitelům knihy prostřednictvím knihovny AV hodnotné knižní dary.

V závěru roku jsme získali finanční dar od Forpexu ve výši 25 tisíc Kč.


 1. Hodnocení akcí pro učitele a žáky středních škol

V roce 2008 uspořádal ÚFCH JH ve spolupráci s NFJH několik akcí pro středoškolské studenty a pedagogy (organizačně byly akce zajišťovány vědeckou tajemnicí ústavu ing. K.Stejskalovou, CSc.):

 

 • Asi 200 studentů převážně ze středních škol (z Prahy a Středočeského kraje) navštívilo laboratoře ústavu v rámci exkursí a cyklů popularizačních přednášek (celkem 6 samostatných návštěv s různým programem – viz příloha). Na přípravě a realizaci programu se podílelo celkem 50 vědeckých a odborných pracovníků a doktorandů.
 • Přednáškového cyklu „Chemie – dobrý sluha….“ a následných exkursí do laboratoří ústavu se v rámci “Dne otevřených dveří 2006“ (9. a 10.11.2006) zúčastnilo téměř 250 studentů, pedagogů a zástupců laické veřejnosti (program – viz příloha).
 • Několik SŠ studentů na základě své osobní návštěvy navázalo spolupráci s vybranými pracovišti a v průběhu roku 2006 uskutečnilo své stáže v laboratořích.
 • Na konci roku 2006 byl natočen cyklus dvanácti jednominutových videosnímků, které představují výzkum ve dvanácti laboratořích ústavu. Cílovou skupinou, které bude tento materiál oslovovat, jsou právě SŠ studenti a pedagogové. Snímky jsou součástí CD, které studenti získávají s ostatními materiály při návštěvě ústavu a v r. 2007 budou umístěny na rekonstruovaných ústavních stránkách.

 

Při všech návštěvách v ústavu studenti obdrželi CD s materiály o výzkumu (viz příloha), který se v ústavu provádí a pedagogové a zájemci z řad studentů získali i plakát o prof. J. Heyrovském.

 


 1. Správní rada

se sešla v průběhu roku 2008 celkem třikrát :

v červnu (účetní uzávěrka, výroční zpráva, plán 2008 –2.pololetí, ),

v listopadu (neúplná - příprava předávání cen)

v prosinci (vlastní předávání cen).


 1. Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

 

Členové správní rady:

 

Dr.Michael Heyrovský -zakladatel

Mgr. Jitka Černá – Heyrovská, místopředsedkyně

Mgr.Jitka Macháčková, předsedkyně, předsedkyně SOČ

Doc.RNDr.Leo Boček,CSc. za matematickou olympiádu (předtím dlouholetý předseda ÚK MO, MFF UK Praha)

Prof.RNDr.Ivo Volf,CSc.,předseda fyzikální olympiády (Univerzita Hradec Králové)

Doc.RNDr.Karel Holada,CSc., býv. proděkan PedF UK Praha

RNDr.František Zemánek,CSc. za chemickou olympiádu (PřF UK Praha)

Doc.Ing.Mgr.Petr Klán,CSc. – věd.prac. Ústavu informatiky AV ČR, předtím dlouholetý spolupracovník NF JH

Ing.Květoslava Stejskalová,CSc., tajemnice nám.řed.ÚFCH JH AV Praha

 

Revizor

Ing.Otto Hoffmann

 

 

 1. Vztahy s veřejností

V mediích byly v souvislosti se slavnostním předáváním Cen NF JH zveřejněny informace v Českém rozhlasu, , ve VTM Science, deníku Právo a v odborném metodickém časopisu SPN Chemie, Biologie, Zeměpis,

Průběžně je aktualizována www stránka NFJH (www.njh.cz), která byla spuštěna v r.1999. (v příloze statistické údaje sledovanosti)

 1. Další osvětové aktivity

NF JH aktivně spolupracoval s Talentcentrem NIDM MŠMT (Ing. M. Fatková ), jeho vedoucí PhDr.Evou Sneiderovou a další pracovníci NIDM se pravidelně účastní předávání Cen.

Prostřednictvím předsedkyně ,ing.Stejskalové a Doc. Klána se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR -např. účastí na třetí tvůrčí dílně SOČ v Brně (4.Q) , letní škole mladých vědců v Brně, semináři v Pardubicích, akcí České hlavy (hlavičky), Otevřené vědy, akcí Jihomoravského centra atp.

 1. Stručná informace o hospodaření v roce 2008

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

Výsledky hospodaření kontroloval Ing. Otto Hoffmann se závěrem, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu se statutem NF JH. (viz revizní zpráva)

 

Příjmy – Výnosy

1.Úroky

2 794,77 Kč

2.Dary (přehled přijatých darů)

Forpex 25 000 Kč

3.Kurzový rozdíl na deviz.účtu 1 340 Kč

celkem 29 135 Kč


Náklady: (vybrané položky)

Kancelářské potřeby 2 997,50 Kč

Cestovné 9 328,- Kč

Občerstvení, pohoštění 126,50

Poštovné 267 Kč

Služby (tisk, účetnictví) 11 817 Kč

Ceny NF JH 22 000 Kč

Poplatky bance 1 231 Kč

Celkem 47 500,50 Kč

Hospodářský výsledek: ztráta – 18 365 Kč

Výkaz majetku:

Peníze v hotovosti k 1.1.2008 36,50, Kč

k 31.12.2008 12 678 Kč

Bankovní účty:

na běžném účtu 20 256 Kč

k 31.12. 31 530 Kč

na termínovaném vkladu 164 767,

k 31.12. 110 983 Kč

USD na devizovém účtu

k 1.1.08 1 057 USD

k 31.12. 1 077 USD = 20 841 Kč) – hodnota v Kč je ovlivněna kurzem dolaru

Nebyly proplaceny žádné mzdy ani odměny správní radě

 1. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků

11 x 2 000 Kč laureátům Cen NFJH – 22 tis.Kč

Ceny pro laureáty slovenské SOČ ve výši 1 697 Kč (knižní odměny)

 1. Poděkování

patří všem členům správní rady a spolupracovníkům, kteří bez nároků na honoráře spolupracují obětavě s naším nadačním fondem. Velmi si ceníme pomoci paní Ing.Mirky Fatkové z NIDM MŠMT, vedení a dalším nejmenovaným pracovníkům Ústavu FCH JH AV, děkujeme redakci časopisu Vesmír a nakladatelství Academia za přízeň, které se nám od nich dostává,firmě Forpex. za sponzorský dar. Dále děkujeme Fóru dárců za metodickou pomoc.

 

 1. Základní informace o nadačním fondu Jaroslava Heyrovského
 • sídlo: Sámova 3, Praha 10
 • kontaktní adresa předsedkyně : 18000 Praha 8, Na Truhlářce 4,
 • Dr.Heyrovského do ústavu: ÚFCH JH AV, Dolejškova 3, Praha 8
 • fax předsedkyně : 284681229, mobil 777 910 661
 • www.njh.cz,
 • bankovní spojení:4565359/0800 (ČS a.s. Praha 2)
 • IČO : 60432047
 • Angl. Název : Jaroslav Heyrovský Endowment Fund

 

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 20068byla projednána a schválena na pravidelné (výroční) poradě správní rady dne 23.6.2009.


 

 

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2008