Výroční zpráva 2001

16.12.2005

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2001. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v červnu 2001. Celkově je možno konstatovat, že byly splněný záměry pro rok 2001. Během roku se uskutečnila 3 zasedání správní rady, o kterých jsou pořízeny zápisy. Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr.Elišky Škorničkové.

Hlavní akce NF JH

1.Každoroční udílení Cen NF JH
2.Vyslání vítězů SOČ na mezinárodní soutěž INTEL ISEF do USA
3.Metodické a osvětové aktivity
4.Seminář pro učitele (grant MŠMT)

Předání Cen NF JH

se již tradičně uskutečnilo před výročím narození prof.Heyrovského ve středu 19. 12.2001 v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul.3.
Na akci se vedle NF JH a ústavu dále podílel i Institut dětí a mládeže MŠMT. Akce se vedle oceněných studentů účastní i jejich učitelé, rodiče, konsultanti, předsedové ústředních výborů olympiád a čestní hosté.
Ceny NF JH 2001 předával předseda Akademie věd ČR prof.ing.Rudolf Zahradník, DrSc. společně s paní Mgr.Jitkou Černou-Heyrovskou.

 

Na základě návrhů jednotlivých ústředních komisů a výborů získalo Ceny NF JH 14 studentů, z nichž 2 se na předávání nedostavili - viz přehled laureátů dále.
Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu a diplom, ocenění učitelé obdrželi pamětní list.
Akce byla positivně hodnocena jak v mediích, tak přítomnými hosty a učiteli.

INTEL ISEF 2001

52.ročníku mezinárodní soutěže vědeckotechnických aktivit mládeže INTEL ISEF 2001, která se konala ve dnech 6.až 12.května 2001 v San Jose, v USA se za Českou republiku zúčastnili :
doc.ing. Petr Klán, CSc. z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR jako vedoucí delegace a soutěžící studenti: 

 • Martin Hinner, Gymnázium Arabská, Praha 6 s prací MATTsoft Boot Manager zařazenou do kategorie Computer Science.
 • Zdeněk Chmelař a Pavel Umáčený, Ekogymnazium, Praha 10 s prací The Daisy: A Tolerant Life Style of Young People zařazenou do kategorie Behavioral and Social Sciences.
 • Tomáš Hrdlička, SPŠ Uherské Hradiště s prací OS/X: Your Gateway into a Computer Network without Borders and with Unlimited Lifetime Called Internet X zařazenou do kategorie Computer Science.

Na vyslání české delegace se podílely : firma INTEL sponzorsky a Nadační fond Jaroslava Heyrovského ve spolupráci s Ústřední komisí SOČ organizačně. - podrobněji viz zpráva doc.Klána

Osvětové aktivity

 • průběžně je aktualizována www stránka NFJH (www.njh.cz)
 • informační bloky pro učitele o prof.Heyrovském pokračují především v rámci přednášek na pedagogické fakultě UK a UHK, dále na přírodovědecké a MFF UK v Praze a v pedagogických centrech MŠMT
 • NF JH aktivně spolupracuje s Talentcentrem IDM MŠMT (ing.Otto Hoffmann a Ing.M.Fatková)
 • prostřednictvím předsedkyně a ing.Otto Hoffmanna se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR 
 • na základě grantu MŠMT byl ve dnech 23. 11. až 24.11.2001 v Pedagogickém centru Praha, na Poříčí 4, Praha 1 uskutečněn seminář o aktivních formách podpory rozvoje nadání s důrazem na rozvoj samostatných tvůrčích aktivit pro učitele středních škol, organizátory a konsultanty SOČ. Semináře se zúčastnilo 42 učitelů a 17 metodiků a lektorů.
 • byl zpracován sborník ze semináře v nákladu 100 ks

Správní rada

se sešla v průběhu roku 2001 celkem třikrát :

 • v červnu (účetní uzávěrka a výroční zpráva, plán), 
 • listopadu (příprava předávání cen, účast na semináři )
 • v prosinci (vlastní předávání cen).

další aktivity NF JH

 • představitelé fondu se podílejí na přípravě setkání vítězů slovenských a českých studentů v r.2003 
 • byla udělena Cena NF JH vítězi slovenské SOČ (věcná cena + diplom
 • NF JH podpořil cestu studentů na soutěž EU

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2001 byla projednána a schválena na pravidelné poradě správní rady dne 27.6.2002 


Vyúčtování zkontroloval:

Ing.Otto Hoffmann.
Předkládá:
Mgr.Jitka Macháčková
předsedkyně správní rady NF JH
25.6.2001

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2001