Výroční zpráva 2007

2.7.2008

Výroční zpráva o činnosti

Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2007

 

Historie

Ustavující schůzka zakladatelů, navržené správní rady a členů čestného předsednictva Nadace Jaroslava Heyrovského se konala 16.6.1993 v Institutu dětí a mládeže MŠMT v Praze 2. Byl projednán první návrh statutu a zakládací listiny.

Dne 10.9.1993 byla Nadace Jaroslava Heyrovského zaregistrována na Obvodním úřadu v Praze 2. Po přestěhování sídla nadace - IDM MŠMT- na začátku roku 1997 do Prahy 10 byla nadace přeregistrována u Obvodního úřadu v Praze 10 (15.10.1997).

Podle nového zákona o nadacích 227/1997 nadace J.H. následně požádala o zápis do nadačního rejstříku už jako Nadační fond Jaroslava Heyrovského (od 3.3.1999).

 

Úvod 

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2007. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v prosinci 2006 a upřesněny v červnu 2007 (2.pololetí).

Celkově je možno konstatovat, že byly splněny záměry pro rok 2007, NF JH vyvíjel aktivity v souladu s plánem i posláním NF JH.

 

Předávání Cen NF JH

se datuje od roku 1994, kdy byly ceny uděleny jednotlivě za originální řešení vítězi Matematické olympiády – programování, dále vítězi praktické části Biologické olympiády a dvěma autorům vítězné práce SOČ z fyziky.

Od roku 1996 se rozšířil počet oceňovaných soutěží dále o MO-A, FO, CHO A a E, později byly přibrány i humanitní předmětové soutěže: Olympiáda v českém jazyce (OČJ) a Soutěž mladých historiků – později Dějepisná olympiáda.

Hlavní akcí NF JF je každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

U příležitosti nedožitých 117. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*20.12.1890) se v úterý 18. 12.2007 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul. 3 již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2007.

Obdrželo je celkem 12 středoškoláků z celé České republiky, za FO mimořádně dva studenti za vynikající výsledky v MFO.(viz seznam dále).

Ocenění autoři SOČ představili své oceněné práce ostatním kolegům a odpovídali na dotazy přítomných.

Za úspěchem v předmětových soutěžích stojí velmi často i učitelé, ačkoliv všichni pozvaní svorně tvrdili, že jejich žáci jsou tak výjimečně nadaní, že jejich pomoc ani nepotřebovali. Ale i kdyby to byla pravda, tak zájem učitele o výsledky svého žáka je motivující a povzbuzující.

Studenty přivítal v zastoupení ředitele ústavu profesor Vladimír Mareček, zástupce ředitele, zástupce ministerstva školství a vedoucí Talentcentra NIDM ČR Mgr. Ludvík Starosta a doc. Zajac.

Ceny NF JH 2006 předával čestný předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. společně s  Dr. Michaelem Heyrovským. Po oficiální části byl prostor i na vánoční chemické experimenty doc. Karla Holady a  neformální rozhovory s hosty a studenty.Na akci se vedle NF JH a Ústavu FCH JH AV ČR dále podílel i Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Předávání cen se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konzultanti, předsedové ústředních výborů olympiád a další milí hosté.

Foto na v rubrice Fotogalerie.

Tisková zpráva a fotodokumentace z předávání ocenění byly též umístěny na webových stránkách ÚFCH JH s adresou www.jh-inst.cas.cz

 

Laureáti Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 2007

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA KAT. A

Michal Rolínek

Gymnázium J. Keplera, Praha 6, nyní student MFF UK

Učit.: RNDr. Helena Kommová, GJK Praha 6

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – PROGRAMOVÁNÍ

Josef Pihera,

Gymnázium Strakonice, nyní student MFF UK

Vedoucí kroužku MO : Bc. Martin Pihera

 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

Dalimil Mazáč

Gymnázium J. Keplera,Praha 6

Učit.: Dr. Sylva Jarošová

 

Pavel Motloch

Gymnázium Frýdek Místek, P. Bezruče,nyní student MFF UK

Učit. Mgr. Miroslav Vaclík

 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST – SOČ (soutěž samostatných prací)

obor 01 – matematika a matematická informatika, 4.místo

Petr Koupý

Gymnázium Blansko, nyní student MFF UK

Název práce: Dějiny kryptologie, softwarový projekt ENIGMA

Učit.: Mgr. David Kopal

obor 02 – fyzika,2.místo

Tereza Kulatá

Adresa školy: Gymnázium Šternberk, nyní studentka FJFI ČVUT

Název práce: Jak experimentovat (Rentgenofluorescenční analýza)

Učit.:Mgr. Miroslav Duda

 

Obor 03 –chemie, 4.místo

Matěj Tripský

Masarykovo gymnázium Příbor

Název práce: Srovnání metod stanovení celkových aktivit alfa a beta ve vodách

Učit.: Mgr. Naďa Malíková

konzultanti : Ing. Mojmír Němec,ČVUT FJFI Praha,katedra jaderné chemie,

Ing. Miluše Bartušková, SÚRO -pracoviště Ostrava

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Michael Mikát
Biskupské gymnázium B. Balbína, Hradec Králové
Učit. PhDr. Ivo Králíček

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA ,

kategorie A

Petr Stadlbauer,

Gymnázium J. Opletala, Litovel
Učit. :Mgr. Věra Hrubá

 

kategorie E

Pavel Kufa,

SPŠCh J. Heyrovského Ostrava-Zábřeh,nyní student UP v Olomouci
Učit. :Ing. Hana Moravcová , ředitel školy Ing. Kaličinský

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Jaromír Bönisch

Loni ZŠ Ukrajinská, Ostrava -Poruba
Učit. :Mgr. Lenka Mazurková

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE II.KAT.

Kristina Pindejová

Gymnázium,Český Těšín

Učit. Mgr. Věra Skokánková

 

Vedle těchto cen uděluje NF JH každoročně Cenu NF JH i dvěma slovenským účastníkům české celostátní přehlídky SOČ.

Jednalo se o knižní odměny v hodnotě 1 479 Kč.

V červnu 2007 v Prostějově tyto odměny získaly:

v oboru 05

Gabriela Durkošová

práce: Geodezia

škola: Stredná geodetická škola, Vazovova 14, Bratislava

v oboru 16

Lenka Tkáčová

práce: Upaĺovanie bosoriek na Slovensku

škola: Gymnázium Javorová 16, Spišská Nová Ves

 

Zástupci ÚK SOČ a NF JH (Mgr. Jitka Kačerová z Brna spolu s českými studenty ) se zúčastnili v Nových Zámcích 29.slovenské přehlídky SOČ od 3. do 5. května 2007, kde předali formou knižních odměn a diplomů další ocenění slovenským studentům.

 

 1. Sponzoři, partneři, patroni

 

Nakladatelství Academia věnovalo oceněným knihy studentům i učitelům prostřednictvím knihovny AV hodnotné knižní dary.

K tradičním a osvědčeným partnerům patří Národní institut dětí a mládeže MŠMT a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze.

Nepodařilo se získat další sponzory, nezískali jsme žádný sponzorský dar.


                                5.Hodnocení akcí pro učitele a žáky středních škol

V roce 2007 uspořádal ÚFCH JH AV ČR, v.v.i. společně s NF JH několik akcí pro středoškolské studenty a pedagogy a pokračoval v zajišťování středoškolských stáží (organizačně byly akce zajišťovány tajemnicí zástupce ředitele pro vědu a výchovu ing. Květou Stejskalovou,CSc.členkouu správní rady NF JH. ):

 

 • Stáže talentovaných studentů v laboratořích - v roce 2007 ústav pokračoval v projektu Otevřená věda (projekt AV ČR č. CZ.04.3.07/3.1.01.1/0051 financovaný z podpory ESF) a v šesti laboratořích ústavu ve své středoškolské stáži pokračovalo opět 7 studentů z různých pražských škol (dvouletá stáž - 5 studentů ; roční stáž - 2 studenti) pod vedením 8 vědeckých pracovníků.

 

 • Odborné praxe a ročníkové práce posluchačů středních průmyslových škol - každoročně ústav zabezpečuje dvoutýdenní odbornou praxi několika posluchačů středních škol na svých pracovištích, převážně v odděleních zabývajících se katalýzou. Někteří studenti v ústavu pracují i po té a vykonají zde svou ročníkovou práci, která je součástí maturitní zkoušky.

 

 • Přednášky pro SŠ studenty a exkurse do laboratoří - V průběhu roku 2007 ústav uspořádal několik samostatných akcí pro studenty z různých středních škol. Celkem touto formou ústav navštívilo asi 120 studentů. Každá návštěva (2-2,5 hodiny) absolvovala přednášku o vědě v ČR a zaměření ústavu; popularizační přednášku na vybrané téma z oboru fyzikální chemie a exkurse do několika laboratoří ústavu.

Harmonogram 7 návštěv v roce 2007:

9.1. – MSPŠCH Křemencova ul. Praha 1

15.3. – Gymnázium Pernerova Praha 8

27.4.- – MSPŠCH Křemencova ul. Praha 1

18.6. – VOŠE v Praze 8.

20.6. - Návštěva talentovaných SŠ studentů z celé ČR v rámci Týdne fyziky pořádaného FJFI ČVUT v Praze.

27.6. – posluchači 4. a 5. ročníků PaedF UK v Praze (budoucí středoškolští učitelé chemie).

24.10. – Gymnázium Minerva v Praze 10

Na přípravě a zabezpečení programu každé návštěvy se vždy podílelo okolo 10 vědeckých pracovníků a PGS studentů z různých oddělení.

 

 • Den otevřených dveří: 8. a 9.11.2007 – účastníci: G. Jedličkův ústav; SPŠ Panská Praha 1; Lyceum Liberec; G a SPŠ Liberec; G Pernerova Praha 8; G. Botičská Praha 4; MSPŠCH v Křemencově ul. Praha 1.

 

V rámci celoakademické akce Týden vědy a techniky- Den otevřených dveří byl organizován tradiční DOD, jehož program tvořil cyklus čtyř popularizačních přednášek na společné téma

"Fascinace světlem - 3F: fotodisociace, fotokatalýza, fluorescence"

a po té následovaly exkurse pro desetičlenné skupinky na celkem 20 různých pracovišť.

Druhý den DOD pokračoval dalšími rezervovanými návštěvami středoškolských studentů. I tito návštěvníci se prostřednictvím krátké přednášky seznámili s historií a současností ústavu a poté opět navštívili některá z 20 pracovišť ústavu. Celkem ústav při DOD navštívilo 245 převážně SŠ studentů se svými pedagogy. Akce v rámci DOD toto zajišťovalo celkem 45 vědeckých a odborných pracovníků ústavu a studentů. V rámci DOD zorganizovala skupina hmotnostní spektrometrie měření analýzy dechu 45 anonymních dobrovolníků. Výsledky výzkumu (zveřejněné na webových stránkách ústavu) byly vyhodnoceny a budou publikovány v mezinárodním časopise .

 

Při všech návštěvách v ústavu studenti obdrželi CD s materiály o výzkumu, který se v ústavu provádí a pedagogové a zájemci z řad studentů získali i plakát o profesoru J. Heyrovském.


6. Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Správní rada

se sešla v průběhu roku 2007 celkem třikrát :

v červnu (účetní uzávěrka, výroční zpráva, plán 2007 –2.pololetí, ),

v listopadu (neúplná - příprava předávání cen)

v prosinci (vlastní předávání cen).

Členové správní rady:

 

Dr. Michael Heyrovský - zakladatel

Mgr. Jitka Černá roz. Heyrovská, místopředsedkyně

Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně, předsedkyně SOČ

Doc. RNDr. Leo Boček,CSc. za matematickou olympiádu (předtím dlouholetý předseda ÚK MO, MFF UK Praha)

Prof. RNDr. Ivo Volf,CSc., předseda fyzikální olympiády (Univerzita Hradec Králové)

Doc. RNDr. Karel Holada,CSc., býv. proděkan PedF UK Praha

RNDr. František Zemánek,CSc. za chemickou olympiádu (PřF UK Praha)

Doc. Ing. Mgr. Petr Klán,CSc. – věd. prac. Ústavu informatiky AV ČR,

Ing. Květoslava Stejskalová,CSc., tajemnice ÚFCH JH AV Praha

 

Revizor

Ing. Otto Hoffmann

 

7. Vztahy s veřejností

 

V mediích byly v souvislosti se slavnostním předáváním Cen NF JH zveřejněny informace v Českém rozhlasu, í živý vstup do vysílání ČRo Praha s jedním ze studentů, ve VTM Science, deníku Právo a v odborném metodickém časopisu SPN Chemie, Biologie, Zeměpis, deníku Haló noviny

Průběžně je aktualizována www stránka NFJH (), která byla spuštěna v r.1999. (v příloze statistické údaje sledovanosti)

 

8. Další osvětové aktivity

 

NF JH aktivně spolupracoval s Talentcentrem NIDM MŠMT (Ing. M. Fatková ), jeho vedoucí Mgr. Ludvík Starosta a další pracovníci NIDM se pravidelně účastní předávání Cen.

Prostřednictvím předsedkyně a Doc. Klána se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR - např. účastí na třetí tvůrčí dílně SOČ v Brně (4.Q),kterou pořádalo Sdružení na podporu talentovaných studentů, semináři v Pardubicích, slavnostního předávání Českých hlaviček v Brně a Českých hlav v Praze atp.

 

9. Stručná informace o hospodaření v roce 2007

 

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

Rok 2007 se dle předpisů účtoval systémem podvojného účetnictví.

(Výsledky hospodaření kontroloval Ing. Otto Hoffmann se závěrem, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu se statutem NF JH.

 

Příjmy – Výnosy

1.Úroky (výnosy z bankovních účtů) : 2 909,88 Kč

2.Dary (přehled přijatých darů) – NF JH nezískal v roce 2007 žádný finanční dar

Náklady: (vybrané položky)

(Celkem 66 615,14 Kč)

Kancelářské potřeby 2 135,50 Kč

Cestovné 8 509 Kč

Občerstvení, pohoštění 4 897,50 Kč

Poštovné 307,50 Kč

Služby (tisk, účetnictví,www) 22 610 Kč

Kurzový rozdíl na deviz. účtu – 2 935,64 Kč

Ceny NF JH 25 479 Kč

Poplatky bance 1 220 Kč

Hospodářský výsledek: ztráta: – 63 705,26 Kč

Výkaz majetku:

Peníze v hotovosti k 1.1.2007: –2 084 Kč, k 31.12.2007: 36,50 Kč

Bankovní účty (běžný): 1.1.07: 33 919 Kč, k 31.12.2007 20 256,43 Kč

na termínovaném vkladu k .1.1.07: 201 516,89 Kč ,31.12.07 :163 598,44 Kč

USD na devizovém účtu ( k 1.1.07 : 21 254 Kč, k 31.12.07 19 115,50) – hodnota v Kč je ovlivněna kurzem dolaru

Nebyly proplaceny žádné mzdy ani odměny správní radě

 

10. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků

 

12 x 2 000 Kč laureátům Cen NFJH – 24 tis. Kč

Ceny pro dva laureáty slovenské SOČ ve výši 1 479 Kč (knižní odměny)

 

11. Poděkování

 

patří všem členům správní rady a spolupracovníkům, kteří bez nároků na honoráře spolupracují obětavě s naším nadačním fondem. Velmi si ceníme pomoci paní Ing. Mirky Fatkové z NIDM MŠMT, vedení a dalším nejmenovaným pracovníkům Ústavu FCH JH AV, děkujeme redakci časopisu Vesmír a nakladatelství Academia za přízeň, které se nám od nich dostává, Dále děkujeme Fóru dárců za metodickou pomoc.

 

12. Základní informace o nadačním fondu Jaroslava Heyrovského

 

 • sídlo: Sámova 3, Praha 10
 • kontaktní adresa předsedkyně : 18000 Praha 8, Na Truhlářce 4,
 • Dr. Heyrovského do ústavu: ÚFCH JH AV, Dolejškova 3, Praha 8
 • fax předsedkyně : 284681229, mobil 777 910 661
 • ,
 • bankovní spojení:4565359/0800 (ČS a.s. Praha 2)
 • IČO : 60432047
 • Angl. N
 • ázev : Jaroslav Heyrovský Endowment Fund

13. Závěr

 

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2007 byla projednána a schválena na poradě správní rady dne 4.6, dále schválena elektronickými souhlasy.

 

 

 

 

 

 

 

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2007