Výroční zpráva 2002

16.12.2005

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2002. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v červnu 2002 a upřesněny v říjnu .

Celkově je možno konstatovat, že byly splněný záměry pro rok 2002. Během roku se uskutečnila tři zasedání správní rady, o kterých jsou pořízeny zápisy.

 

Hlavní akce NF JH

 1. Každoroční udílení Cen NF JH
 2. Vyslání vítězů SOČ na mezinárodní soutěž INTEL ISEF do USA
 3. Metodické a osvětové aktivity

 

Předání Cen NF JH

se již tradičně uskutečnilo před výročím narození prof.Heyrovského ve čtvrtek 19. 12.2002 v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul.3.

Na akci se vedle NF JH a ústavu dále podílel i Institut dětí a mládeže MŠMT. Akce se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konsultanti, předsedové ústředních výborů olympiád a čestní hosté.

Ceny NF JH 2002 předával čestný předseda Akademie věd ČR prof.ing.Rudolf Zahradník, DrSc. společně s paní Mgr.Jitkou Černou-Heyrovskou.

 

Na základě návrhů jednotlivých ústředních komisů a výborů získalo Ceny NF JH 11 studentů- viz přehled laureátů dále.

Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu a diplom, ocenění učitelé obdrželi pamětní list -

Akce byla positivně hodnocena jak v mediích, tak přítomnými hosty a učiteli.

 

INTEL ISEF 2002 - ročník mezinárodní soutěže vědeckotechnických aktivit mládeže

Soutěž se konala v Louisville, Kentucky, USA ve dnech 12. až 18.5. za účasti 1238 finalistů z celého světa (převažující však byl počet účastníků z USA). Soutěže se zúčastnili i čtyři soutěžící z České republiky. Byli jimi laureáti 23. ročníku celostátní přehlídky SOČ v Brně

 • Jan Hrdý, Střední technická škola, Uherské Hradiště s prací Design of Custom Integrated Circuits via New Algebraic Method zařazenou do kategorie Mathematics.
 • Martin Blažek, Michal Odstrčílek a Lukáš Pavlica, Stavební průmyslovka Valašské Meziříčí s prací Put Life into Municipal Parks by Attractive Architecture zařazenou do kategorie týmových prací.

Jako pedagogický doprovod Doc. Petr Klán z Ústavu informatiky AV

 

Na vyslání české delegace se podílely : firma INTEL sponzorsky a Nadační fond Jaroslava Heyrovského ve spolupráci s Ústřední komisí SOČ organizačně. - podrobněji viz zpráva doc.Klána

 

Osvětové aktivity

 • průběžně je aktualizována www stránka NFJH (www.njh.cz)
 • informační bloky pro učitele o prof.Heyrovském pokračují především v rámci přednášek na pedagogické fakultě UK a UHK, dále na přírodovědecké a MFF UK v Praze a v pedagogických centrech MŠMT
 • NF JH aktivně spolupracuje s Talentcentrem IDM MŠMT (ing.Otto Hoffmann a Ing.M.Fatková)
 • prostřednictvím předsedkyně a ing.Otto Hoffmanna se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR

 

Správní rada

 • se sešla v průběhu roku 2002 celkem třikrát :

 

 • v červnu (účetní uzávěrka a výroční zpráva, plán),
 • v říjnu (projednání dalších cílů, příprava předávání cen)
 • v prosinci (vlastní předávání cen).

 

Další aktivity NF JH

 • představitelé fondu se podílejí na přípravě setkání vítězů slovenských a českých studentů v r.2003 - akce se odkládá o další rok z důvodu nedostatku finančních prostředků na české i slovenské straně, byl zpracován společný projekt na akci s brněnským Sdružením na podporu talentované mládeže České republiky
 • byla udělena Cena NF JH vítězi slovenské SOČ (věcná cena + diplom)
 • NF JH podpořil cestu studentů na soutěž EU
 • Aktivní účast na mezinárodním semináři "Mimořádně talentované děti" - Praha 18. až 20.10.02 (MŠMT)

 

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2002 byla projednána a schválena na pravidelné poradě správní rady dne 25.6.2003.

 

Vyúčtování

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr.Elišky Škorničkové.

zkontroloval Ing.Otto Hoffmann.

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2002